Kviečiame dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“

Higienos institutas pradėjo įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“, kurio tikslas – stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, įgyvendinant programos „Neįtikėtini metai“ modulį Lietuvoje.

Projekto, kuris bus vykdomas šalyje iki 2022 m., o dar penkerius metus užtikrinamas jo tęstinumas, tikslas – pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas ir stiprinimas, suteikiant tėvams daugiau žinių ir įgūdžių, reikalingų tinkamam 3–6 metų vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, auklėjimui ir jau spalio mėnesį planuojama pradėti vesti mokymus tėvų grupėms.

Šiais metais Vilniuje planuojama organizuoti mokymus 2 tėvų grupės iki 12 tėvų. Mokymai pirmajai tėvų grupei prasidės š. m. spalio 21 d. dviem srautais. Užsiėmimai vyks Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ (I. Kanto al. 7A, Vilnius) trečiadieniais nuo 17.30-19.30 val. (grupės vadovės Viltė Striūkienė (tel. 865865462) ir Dovilė Varkalienė (tel. 868150651) ir Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje (Santariškių g. 27A, Vilnius) trečiadieniais nuo 18.00-20.00 val. (grupės vadovės Aurelija Šiautkulienė (tel. 868150318) ir Marija Kudrevičiūtė (tel. 868150628). Planuojama 18 kassavaitinių užsiėmimų.

Atkreipiame dėmesį, kad esant ekstremaliai  COVID-19 situacijai savivaldybėje, mokymai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame projekte.