Kviečiame diskutuoti dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projekto

Mieli vilniečiai,

Vilniaus miesto savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, parengė Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano projektą.

Kviečiame Vilniaus miesto bendruomenes ir kitas suinteresuotas grupes aktyviai diskutuoti ir teikti pasiūlymus dėl parengto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekto. Jūsų pasiūlymų lauksime iki šių metų kovo 14 dienos.

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas