Kviečiame į konferenciją „Vaikų vokalinio ugdymo ypatumai formaliajame ir neformaliajame švietime“

Lietuvos edukologijos universitete gruodžio 8 d. 9 val. vyks II-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų vokalinio ugdymo ypatumai formaliajame ir neformaliajame švietime“, skirta dainininkės Beatričės Grincevičiūtės veiklos atminimui.
Į ją kviečiame dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio, neformaliojo švietimo įstaigų, bendrojo ugdymo, muzikinio ugdymo,
neįgaliųjų ugdymo įstaigų mokytojus, universitetų ir kolegijų dėstytojus, studentus.