Kviečiame nominuoti mokytojus „VILNIAUS METŲ MOKYTOJO 2021“ vardui gauti

Tarptautinę Mokytojų dieną jau tradicija tampa pagerbti geriausius Vilniaus metų mokytojus, ugdymo įstaigų vadovus bei tėvus/globėjus „VILNIAUS METŲ MOKYTOJO 2021“ šventėje.

Kviečiame iki š. m. rugsėjo 20 d. 18 val. nominuoti mokytojus „VILNIAUS METŲ MOKYTOJO 2021“ vardui gauti. Vilniaus metų mokytojo vardas suteikiamas iniciatyviausiems Mokytojams už profesinę veiklą, kuri pasižymi išskirtine kokybe ir kūrybiškumu bei aktyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenėje ir visuomeninėje veikloje. Šio vardo suteikimo tikslas – įvertinti mokytojo veiklos pasiekimus ir atkreipti Vilniaus miesto bendruomenės dėmesį į Mokytojo profesinės veiklos daugiasluoksniškumą.

Vilniaus metų mokytojo vardas suteikiamas Vilniaus miesto:

  • mokytojams (ikimokyklinėse, neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo institucijose dirbantiems mokytojams ar kitiems pedagoginiams darbuotojams);
  • vadovams (ikimokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovams);
  • tėvams arba globėjams (prie atskiros ugdymo institucijos pažangos ar bendrai, prie švietimo Vilniaus mieste plėtros svariai prisidedantiems tėvams arba globėjams).

Kandidatūras Metų mokytojo vardui gauti gali siūlyti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų tarybos, mokinių ir tėvų savivaldos institucijos, ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, mokiniai bei jų tėvai (globėjai). Neabejojame, kad šiose bendruomenėse yra puikių, profesionalių, veiklių kolegų, kurie yra verti „VILNIAUS METŲ MOKYTOJO 2021“ vardo. Lauksime Jūsų pasiūlymų!

Nominuoti mokytoją (spragtelėkite ant šios nuorodos).

VILNIAUS METŲ MOKYTOJŲ sąrašą skelbsime š. m. rugsėjo 30 d. VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centro svetainėje ir Vilniaus miesto savivaldybės svetainėjeApdovanojimų šventė vyks spalio 5 d.