Kviečiame pasirašyti 2019 metų Vilniaus miesto savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų veiklos finansavimo konkurso lėšų skyrimo sutartis

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2129/19 patvirtintas 2019 metais remiamų Vilniaus miesto savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų veiklos finansavimo sąrašas.

Nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. iki 2019 m. spalio 10 d. mėgėjų meno kolektyvai, kuriems yra skirtas finansavimas, kviečiami susisiekti su Kultūros skyriaus vyr. specialiste Justina Tamošiūniene (tel. (8 5) 211  2366, mob. +370 6875 2301, el. p. [email protected]) dėl sutarties ir jos priedų pasirašymo.


PRIDEDAMA:

2019-08-27 Įsakymas Nr. 30-2129/19

Sutarties forma

Sąmatos prie sutarties forma

BFP-1 forma

 

 2019 METAIS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS REMIAMŲ VILNIAUS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Kolektyvo žanras Kolektyvo pavadinimas Skiriama suma
(Eur)
1. Choras VšĮ Kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų mišrusis choras „Bel Canto“ 2 000
2. Choras Vilniaus vyrų choras „Ąžuolų klubas“ 2 000
3. Choras Vilniaus miesto moterų choras „Viva“ 2 000
4. Choras Vilniaus vaikų choras „Ugnelė“ 2 000
5. Choras Vilniaus mišrusis choras „Sonoros“ 2 000
6. Choras Vilniaus choras „Artyn“ 2 000
7. Choras Vilniaus Bernardinų bažnyčios mišrusis choras „Langas“ 2 000
8. Choras Vilniaus Bernardinų bažnyčios choras „Švento Pranciškaus paukšteliai“ 2 000
9. Choras Vilniaus kamerinis moterų choras „Guostė“ 1 800
10. Choras Vilniaus mokytojų namų moterų choras „Aidas“ 1 300
11. Choras Vilniaus Karoliniškių seniūnijos mišrusis choras „Libro“ 1 300
12. Choras Vilniaus miesto mišrusis kamerinis choras „Sodžius“ 1 300
13. Choras Vilniaus Dainos mylėtojų klubo mišrusis choras 1 000
14. Choras Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios mišrusis choras „Ave verum“ 1 000
15. Choras Lietuvos mokslų akademijos mišrusis choras 900
16. Choras Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyrų choras „Sakalas“ 500
17. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto Romuvos apeigų grupė „Kūlgrinda“ 2 000
18. Folkloro kolektyvas Vilniaus folkloro ansamblis „Nalšia“ 2 000
19. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto folkloro ansamblis „Virvytė“ 2 000
20. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblis „Reketukas“ 2 000
21. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto folkloro ansamblis „Dijūta“ 2 000
22. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto etninės kultūros bendrijos „Radasta“ folkloro ansamblis 2 000
23. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto jaunimo folkloro ansamblis „Poringės“ 2 000
24. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto kūrybinio folkloro grupė „Sedula“ 1 800
25. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto instrumentinio folkloro grupė „Vydraga“ 1 800
26. Folkloro kolektyvas Vilniaus sutartinių giedotojų grupė „Ūtara“ 1 800
27. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto  kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“ 1 300
28. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai“ 1 300
29. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto folkloro ansamblis „Laukis“ 1 300
30. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Krivūlė“ 1 000
31. Folkloro kolektyvas Vilniaus miesto folkloro ansamblis „Vilniaus gija“ 1 000
32. Liaudies instrumentų ansamblis Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ 2 000
33. Liaudiškų šokių kolektyvas Vilniaus miesto liaudiškos muzikos ir šokių ansamblis „Vilnis“ 2 000
34. Liaudiškų šokių kolektyvas Vilniaus universiteto alumnų dainų ir šokių  ansamblis „Jievaras“ 2 000
35. Liaudiškų šokių kolektyvas Vilniaus mokytojų namų liaudiškų šokių vyresniųjų grupė „Šoktinis“ 1 300
Iš  viso  57 700

 

Primename, kad mėgėjų meno kolektyvai gavę veiklos finansavimą Kultūros skyriui turi pateikti, šiuos atsiskaitymo dokumentus:

Veiklos finansavimo konkurso ataskaitą

Lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašą

LR finansų ministro patvirtintą 2 formą

Lydraščio formą


Pasirašytos ataskaitų formos kartu su lydraščiu turi būti nuskenuotos ir išsiųstos el. paštu [email protected].


Kontaktinis asmuo informacijai:

Vyr. specialistė Justina Tamošiūnienė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius
Konstitucijos pr. 3–804 kab., LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2366
El. p. [email protected]

 

Daugiau informacijos teikiama šiuo metu: I-IV 9.00-17.00; V 9.00-15.00.
Pietų pertrauka 12.00-13.30