Kviečiame teikti paraiškas į Kultūros rėmimo programų projektų konkursą!

Kviečiame vizualiųjų, scenos menų, muzikos, kino, literatūros, leidybos, etninės kultūros, mėgėjų meno, kūrybinių industrijų, atminties kultūros puoselėjimo, muziejų ir tautinių bendrijų programų kūrėjus dalyvauti tradiciniame Kultūros rėmimo programų projektų konkurse bei gauti iki 4 tūkst. eurų finansavimą planuojamiems projektams įgyvendinti. Iš viso 2020 m. projektų konkursui numatoma skirti apie 290 tūkst. eurų.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar Vyriausybės biudžeto. Pagal tautinių bendrijų iniciatyvų programą projektus teikti gali tik tos organizacijos, asociacijos ar kitos įstaigos, kurių įstatuose numatyta tautinių bendrijų kultūros puoselėjimo ir sklaidos veikla.

Paraiškas kviečiame pateikti nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki 2019 m. gruodžio 15 d. (įskaitytinai).

Paraiškų pateikimo nuoroda – paslaugos.vilnius.lt.

Nuotr. Saulius Žiūra