Kvietimas dalyvauti Idėjų konkurse 700 m. sostinės jubiliejui paminėti

2023-ieji Lietuvos sostinei, o kartu ir visai šaliai bus ypatingi – vilniečiai švęs 700-ąjį savo miesto gimtadienį. Kviečiame dalyvauti Idėjų konkurse, skirtame 700 m. sostinės jubiliejui paminėti. Konkurso metu gali būti atrinkti ir finansavimą idėjų įgyvendinimui gauti net 7 projektai.

Konkurse laukiamos originalios ir iki šiol neviešintos kūrybinės idėjos, kurios praturtintų miesto kultūrinę aplinką drąsiais sprendimais bei paskatintų į Lietuvos sostinę pažvelgti dar nematytu kampu. Paraiškos idėjoms laukiamos scenos menų, muzikos, vizualiųjų menų, dizaino, kino, istorijos, tarpdisciplininio meno, populiariosios kultūros bei gatvės meno srityse.

Konkurso tikslas: remiantis atviro kodo principu pritraukti Vilniaus 700 metų šventės idėjų, padėsiančių kurti šventės visumą 2023 metais, užtikrinant jų įgyvendinimą. Siekiama kurti ir skleisti naują kultūrinį turinį, reflektuoti miesto praeitį ir dabartį ir ateities vizijas, telkti bendruomenę ir stiprinti emocinį ryšį su miestu. Taip pat svarbu siekti tarptautiškumo bei liudyti Vilniaus tapatybei svarbias vertybes, tokias kaip laisvė, tolerancija, taikus skirtingų kultūrų sugyvenimas.

Paraiškos konkursui priimamos nuo 2020 spalio 15 d. iki 2021 m. sausio 20 d. 09:00 val.

Paraiška (1 priedas) pildoma vadovaujantis konkurso apraše nustatyta tvarka ir teikiama el. paštu 700@vilnius.lt. Kartu su paraiška teikiama finansavimo išlaidų sąmata (2.1 priedas) ir papildoma tekstinė vizualinė medžiaga ekspertiniam vertinimui. Pažymima, jog pareiškėjo teikiamų paraiškų kiekis neribojamas, tačiau finansavimo sutartis gali būti pasirašoma su tuo pačiu pareiškėju tik dėl vieno daugiausiai balų surinkusio projekto idėjos įgyvendinimo. Galimi pareiškėjai: vieši ir privatūs juridiniai asmenys, išskyrus organizacijas, kurių steigėja ar dalininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė.

Konkurso organizatorius: VšĮ ,,Go Vilnius“. Su konkurso aprašu galima susipažinti specialiai miesto gimtadieniui sukurtoje interneto svetainėje www.700vilnius.lt

Priedai:

Kontaktas pasiteiravimui: VšĮ ,,Go Vilnius“ vyr. projektų vadovas Gediminas Šukutis, el. p. Gediminas.Sukutis@vilnius.lt, tel. nr. +370 611 15366.