KVIETIMAS DALYVAUTI ILGIAUSIOS METŲ DIENOS ŠVENTĖJE IR TAUTOS SUKILIMO MINĖJIME

KVIETIMAS DALYVAUTI ILGIAUSIOS METŲ DIENOS ŠVENTĖJE IR TAUTOS SUKILIMO MINĖJIME

2019-06-23 Lietuva minės 1941m. Tautos ( Birželio) sukilimo 78-ąsias metines.

Šis, daugelį metų visomis priemonėmis tiek raudonojo okupanto, tiek jiems pataikaujančių prisitaikėlių, gramzdintas į užmarštį, mūsų tautai nepaprastai svarbus istorinis įvykis kasmet tampa populiaresnis ir savo iškilminga dvasia nenusileidžia Gedulo ir Vilties, Vasario 16-osios, Kovo 11osios bei Lietuvos Kariuomenės dienos minėjimams.

Sukilimas, apėmęs visą Lietuvą ir ant Nepriklausomybės aukuro sudėjęs daugiau, nei 2000, per septynias jo dienas žuvusių jaunuolių auką. Pamąstykime – jeigu likimas būtų lėmęs gyventi tuo laikotarpiu, ar tarpe žuvusiųjų nebūtų minimi mūsų vaikų ar mūsų pačių vardai?!. Gyvendami laisvoje bei nepriklausomoje valstybėje ir nejausdami didesnių nepriteklių, prisiminkime Sibiro platybėse sušalusius, nužudytus ir mirusius iš bado. Jų tarpe, neabejotinai yra ir kiekvienos mūsų šeimos ar giminės atstovų. Ir, dėkui Dievui, ne mūsų vaikų ar mūsų pačių…

Po metus (1940-1941) trukusios pačios žiauriausios bolševikinės okupacijos, mūsų tautos sūnūs ir dukros, pasikliaudami tik savo narsa ir jėgomis, sugebėjo išvyti nekenčiamą okupantą ir nors trumpam (1941.06.22-28) atstatyti Lietuvos valstybingumą bei dėl savų politikų ir aukščiausių kariuomenės vadų kaltės prarastą nepriklausomybę. KVIEČIAME visus laisvę mylinčius Lietuvos žmones 2019-06-23 (sekmadienis) atvykti į Nepriklausomybės aikštę (šalia LR Seimo rūmų) Vilniuje ir dalyvauti istorinės atminties renginyje, skirtame paminėti šiai garbingai sukakčiai.

Renginio pradžia 12.00 val. Motociklininkų palydėtuvės 11.00 val.

Sutinkamai su renginio scenarijumi, patriotiškai nusiteikusių mūsų šalies vyrų – Lietuvos baikerių kolona 11.00 val. iš Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu pajudės link buvusių KGB rūmų, kur šventės organizatorių numatytose vietose padės gėles bei uždegs atminimo žvakeles ir atlikę pagerbimo ritualą, grįš į aikštę. Atkartodami 1941-06-23 įvykių seką, 12.00 val., aidint Karinių pajėgų orkestro atliekamam himnui, Nepriklausomybės aikštėje, kartu su kariuomenės Garbės kuopos kariais pakelsime vėliavas ir pagerbsime 1941m. Birželio sukilimo dalyvius. Išklausysime garbių svečių šiai sukakčiai skirtus pasisakymus, trumpą karių orkestro ir Antakalnio progimnazijos moksleivių koncertą. Visiems minėjimo dalyviams bus įteikti padėkos raštai ir vienetiniai kolekciniai vokai su renginiui skirta simbolika bei kiti suvenyrai. Vaišinsimės kareiviška koše, arbata ir saldumynais.

Renginio tema – 1941m. Vilniaus universitetas ir narsioji jo profesūra. Lauksime Jūsų!

Minėjimo iniciatorius, LLKS valdybos narys Kęstutis Balčiūnas. Informacija tel. 8699 34880