Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti XVII Tarptautinėje Vilniaus tapybos trienalėje „(Ne)determinuota“

Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia teikti paraiškas dalyvauti XVII-joje Tarptautinėje Vilniaus tapybos trinalėje, kuri numatyta 2020 gruodį – 2021 sausį. Projekte menininkai skatinami persvarstyti laisvės sąlygas visuotinio nestabilumo kontekste, apmąstyti jas kaip kasdienybėje tarpstantį lūkestį, tarsi būsimos tikrovės pažadą.

  

Lietuvos dailininkų sąjungos informacija:

Gyvename neramiais laikais. Kataklizmai, informaciniai karai, pandemijos, biologiniai ginklai, ekologinės katastrofos, pabėgėlių krizės, aneksijos ir kiti pavojai kėsinasi į visuotinę saugumo iliuziją. Įvairios socialinės, kultūrinės, politinės, religinės ideologijos ir dogmos, steigiančios vadinamuosius metanaratyvus, apibrėžia individo autonomiją ir siekia pajungti ją patogiai valdomiems galios aparatams. Prigimtinė žmogaus laisvė šiandien veikiau yra utopinė siekiamybė nei neginčijama duotis.

Metanaratyvai formuoja ir palaiko skirtingas kultūros reikšmes, socialinius santykius, nustato jų ribas, apibrėžia „saugias“ ir „prižiūrinčias“ visuomenės struktūras, o rezistencija ir išsilaisvinimas ištinka kaip izoliacijos simptomas. Remiantis M. Foucault, izoliacija yra individualizacijos kūrimosi sąlyga. Šiandien mus ūmai ištikusi priverstinė izoliacija neišvengiamai sukelia neužtikrintumo, nežinios ir nerimo dėl ateities būseną.

Menas tokiame determinuotame, t. y. sąlygotame, būvyje veikia kaip kontrolę ir laisvą valią kvestionuojanti kūrybinė galia, atrandama per autonomiją ir maištą. Kūrybą iššaukia pasipriešinimas, kuris kartais kyla dėl vidinio antagonizmo, o kartais – dėl išorinių įtampos laukų. Gyvename laike, kai nuolatos tenka būdrauti ir nerimauti. Keisdama savo pavidalus, oponuodama kontrolei, jungdama individualizaciją ir socialinę plotmę, šiuolaikinė tapyba virsta procesualia socialinio diskurso forma ar bent jos galimybe. Šių metų trienalė aktualizuoja laisvės sąlygas visuotinio nestabilumo kontekste, apmąsto jas kaip kasdienybėje tarpstantį lūkestį, tarsi būsimos tikrovės pažadą.

Šios trienalės kontekste metanaratyvas kaip kontrolės mechanizmas ir izoliacija kaip laisvės sąlyga kontekstualiai bus skleidžiama Taikomosios dailės muziejaus (vad. Arsenalo, t. y. ginklų sandėlio), greta esančios buvusios Areštinės, Kareivinių ir/ar Gynybinės Bastėjos erdvėse.

Trienalės parodos vyks 2020 m. gruodį – 2021 m. sausį. Trienalės programą sudarys konkurso būdu atrinktos kolekcijos, kviestinių menininkų grupinė paroda bei įvairūs meniniai vyksmai.

 

Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d., siunčiant elektroniniu paštu pagal nuorodoje pateiktas taisykles http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2390

Trienalę organizuoja: Lietuvos dailininkų sąjunga.

Pagrindiniai partneriai: Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos dailės muziejus.

Pagrindinis rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba.