Liaudiškos muzikos ansambliui „Kankleliai“ – 50!

Gegužės  18 d. 16 val. Vilniaus mokytojų namų Didžiojoje salėje Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovaujamas  Daivos Čičinskienės, švęs veiklos 50-metį.

Jubiliejiniame koncerte skambės kūriniai iš ansamblio parengtų programų, skirtų Lietuvos  iškilioms asmenybėms pagerbti: J. Basanavičiui, V. Kudirkai, S. Daukantui, A. Vienažindžiui, Vydūnui. Skambės tremtinių, partizanų dainos, kurias kartu dainuoti bus pakviesti visi  koncerto žiūrovai. Koncertui išskirtinumo suteiks ilgametė „Kanklelių“ bendražygė aktorė Gražina Urbonaitė, kuri savo  jautriai sudėliotais  poetų tekstais  visuomet jaudina publiką.

Ansamblis „Kankleliai“ įkurtas 1969 m. kanklininkės Daivos Kubiliūtės-Čičinskienės. Šiame kolektyve muzikuoja įvairių kartų ir profesijų žmonės, kuriuos vienija meilė lietuvių liaudies vokalinei, instrumentinei, religinei muzikai. Ansamblis yra daugelio konkursų bei apžiūrų laureatai, dainų švenčių bei tarptautinių festivalių dalyviai, per visą gyvavimo laikotarpį surengę daugiau nei tūkstantį pasirodymų. 2008 m. ansamblis pelnė aukščiausią mėgėjų meno apdovanojimą Lietuvoje „Aukso paukštė“. Ansamblio „Kankleliai“ dalyvavimas minėjimuose, bažnytinėse šventėse, apeigose puoselėja tautos kultūrinį plikimą, padeda pasiekti platų žmonių ratą, ugdo savosios praeities suvokimą, kelia žmonių išprusimą, skatina domėjimąsi tautinio paveldo išsaugojimu.

Ansamblio paruoštos programos ir koncertinė veikla  aktyviai įsilieja į Lietuvos kultūrinio gyvenimo  bendras programas, skirtas iškilių asmenybių ir kalendoriniams įvykiams paminėti. Ankstesniuose ansamblio „Kankleliai“ koncertuose vyravo originalūs lietuvių kompozitorių kūriniai. Šiandieninės ansamblio programos supažindina su autentiška liaudies kūryba, skambant senųjų kanklių, birbynės, lumzdelio, smuiko muzikai. „Kankleliai“ išleido tris garsajuostes – „Oi dainos dainelės“, „Lydėk mūs žingsnį“ ir „Sudiev Tėvyne mylimoji“, bei dvi kompaktines plokšteles – „Giedu dainelę“ ir „Ant tėvelio dvaro“. Pastaraisiais metais ansamblis paruošė solidžias progines programas, skirtas A. Vienažindžio 100-osioms mirties metinėms, Maironio ir K. Donelaičio metams, S. Daukanto jubiliejui. Profesionalumu išsiskiria ansamblio programos: Liaudies dainos iš L.Rėzos rinkinių, Kalėdinės giesmės „Kalėdų žvaigždės krenta į širdį“ su aktore G. Urbonaite, dainos iš V. Kudirkos rinkinių „Kanklės“ ir J. Basanavičiaus rinkinio „Ožkabalių dainos“. Surengtos 6 liaudies dainų populiarinimo TV laidos „Vakarėlio ilgai laukus“.

Švęskime kartu !