Lisabonos, Birmingamo ir Vilniaus atstovai aptarė kūrybinių centrų plėtros planus

Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2017 m. dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe finansuojamame projekte „URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“.

Šio projekto tikslas – išanalizuoti būdus, kaip kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės gali sėkmingiau komercializuoti savo produktus ir paslaugas, pasinaudoti atviromis laboratorijomis ir kūrybiniais centrais. Projektui vadovauja Birmingemo universitetas (Jungtinė Karalystė). Vilnius, kaip ir kiti miestai – Lisabona (Portugalija), Lacijo regionas (Italija), Fomento San Sebastijanas (Ispanija), Zagrebas (Kroatija), Bratislava (Slovakija), Kranis (Slovėnija), ‒ dalyvauja partnerio teisėmis.

Vilniuje kovo 14‒15 d. lankėsi projekto partneriai iš Lisabonos ir Birmingemo. Vizito metu buvo pristatytos Vilniaus kūrybinės erdvės ir geroji patirtis ‒ Užupio meno inkubatorius, „Tech Park Sapiegos“, Švč. Mergelės Marijos ramintojos kūrybinės erdvės, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir joje veikiančios atviros dirbtuvės mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams PATS SAU.

Lisabonos partneriai pristatė rengiamą Lisabonos miesto veiksmų planą, skirtą skatinti kūrybines laboratorijas ir centrus. Kartu su kolegomis iš Vilniaus ir vadovaujančiais partneriais iš Birmingemo buvo aptartos ekosistemos skatinimo prioritetai ir priemonės. Lisabonos kūrybinių erdvių ekosistemos gerinimui ir kūrėjų konkurencingumui didinti numatytos trys veiklos kryptys. Pirma, skaitmeninės rinkos plėtra: kūrybinių erdvių ir dalyvių identifikavimas, žemėlapio parengimas, dalyvių subūrimas „po vienu skėčiu“ ir skaitmeninės platformos sukūrimas bei vystymas. Antra, sukurto tinklo skatinimas ir efektyvinimas – paramos čekiai kūrėjų ir mokslo institucijų, įmonių bendradarbiavimui, tinkaveikos mugės, idėjų, kuriamų produktų pristatymo rinkai renginiai. Trečia, finansavimo struktūros sukūrimas bendradarbiavimo projektams remti ir kūrybinio sektoriaus verslumo skatinimas.

Susitikime dalyvavę Vilniaus miesto savivaldybės, kūrybinių organizacijų, universitetų ir Nacionalinės kultūrinių ir kūrybinių industrijų asociacijos atstovai aptarė abiems miestams aktualius kūrybinių centrų skatinimo aspektus ir priemones, pasidalijo įžvalgomis ir siūlymais. Vilniaus atstovai domėjosi Lisabonos miesto kūrybinių industrijų ir inovacijų politika, rengiamomis naujomis skatinimo priemonėmis. Partneriams iš Lisabonos siūlyta į veiksmų plano aptarimą įtraukti platesnį suinteresuotųjų šalių ratą ‒ universitetus, kūrybines dirbtuves, verslą, kūrėjus. Rekomenduota sukurti mokymosi sistemą, kuri per tarpusavio bendradarbiavimą ir dialogą leistų dalintis patirtimi ir tobulinti įgūdžius kūrėjams, kūrybinių dirbtuvių ir centrų atstovams ir kitiems ekosistemos dalyviams.

Vilniaus miesto savivaldybės Investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja Lina Melianienė apibendrindama susitikimą pasidžiaugė projekto „URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“ nauda: ,,Džiugu, kad projekto metu miestai partneriai keičiasi kūrybinių erdvių skatinimo gerąja patirtimi, pažangiausiais būdais ir planuojamomis priemonėmis. Lisabonos kūrybinių laboratorijų ir erdvių ekosistema yra puikiai išvystyta, matome, kad einame ta pačia kryptimi ir turime ko pasimokyti vieni iš kitų rengdami atskirų miestų kūrybinių erdvių plėtros planus.“