Literatūriniame A. Puškino muziejuje – tyrimo pristatymas

2019 m. Literatūriniam A. Puškino muziejui buvo skirta 5 tūkst. eurų Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendija tyrimui  „Markučių dvaro pagrindinio medinio namo statybos istorija nuo 1867 m. (dabar – Literatūrinis A. Puškino muziejus)“. Markučių dvaras – autentiškas XIX a. medinis pastatas, svarbus Vilniaus miesto medinio architektūros paveldo objektas, įtrauktas į valstybės saugomų kultūros vertybių registrą. Minėta stipendija suteikė galimybę muziejaus darbuotojams, dalyvavusiems tyrime, dirbėti užsienio archyvuose, bibliotekose, muziejuose ir kitose dokumentinį paveldą saugančiose institucijose, surinkti naujos istorinės medžiagos apie Markučių dvaro pagrindinio medinio gyvenamojo namo statybą ir kitus su tuo susijusius įvykius, jos pagrindu parengti pranešimus ir leidinį, gauta informacija pasidalinti su Vilniaus miesto bendruomene.

Pagrindiniai ieškoti dokumentai sukurti 1867-1868 m. Vilniuje, tačiau 1946 m. išvežti iš Lietuvos ir šiuo metu saugomi Rusijos mokslų akademijos Rusų literatūros instituto „Puškinskij dom“ archyve Sankt Peterburge. Dokumentuose aprašyti pagrindinio ir pagalbinių dvaro pastatų svarbiausi statybos etapai nuo statybos vietos paruošimo, statybinių medžiagų pirkimo, dvaro teritorijos ir patalpų planavimo, išorinės ir vidinės namo apdailos bei furnitūros, koklinių krosnių surinkimo.

Renkant ir tyrinėjant medžiagą užmegzti ryšiai su užsienio ir Lietuvos atminties institucijomis, pasidalinta patirtimi bei susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo. 2019 m. gruodžio 5 d. Literatūrinio A. Puškino muziejaus patalpose tyrimo pristatymo metu buvo apžvelgta Lietuvos ir Rusijos Federacijos (Sankt Peterburgo, Maskvos) archyvuose, muziejuose ir kitose įstaigose rasta informacija apie žemės sklypo Markučiuose pirkimą, Markučių dvaro sodybos šeimininkų (Melnikovų–Puškinų) ir architekto Jeronimo Lastovskio biografijų aprašymai, architekto laiškai Aleksejui Melnikovui, namo piešiniai ir brėžiniai, interjero ir dekoro nuotraukos, unikalūs nežinomo XIX amžiaus autoriaus Naujosios Michailovskojės vilos eskizai.

Taip pat kaip tyrimo rezultatas pristatytas leidinys „Markučių dvaro sodybos medinio namo statybos istorija“ (lietuvių ir rusų kalbomis) su nuotraukomis, brėžiniais ir aprašymais pagal Jeronimo Lastovskio laiškus ir tų laikų dokumentus ir t.t. Kol kas išleista tik po vieną leidinių egzempliorių. Kitais metais tikimasi sulaukti finansavimo šių leidinių tiražo spausdinimui. Surinktą informaciją planuojama publikuoti moksliniuose leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje, o šis tyrimas leido vienu žingsniu priartėti prie ilgai puoselėjamo tikslo įgyvendinimo – sukurti Markučių dvaro enciklopediją.