Literatūrinio A. Puškino muziejaus vasario mėnesio renginiai

2020-02-15 – 2020-02-28
Kazickų šeimos fondo paroda „Juozo Kazicko gyvenimas ir veikla“

2020-02-08
12.00  
Puškinas ir jo bendraamžiai: Vilhelmas Kiuchelbekeris
Paskaita skirta Aleksandro Puškino licėjaus draugui ir poetui Vilhelmui Kiuchelbekeriui.
Renginį veda Literatūrinio A. Puškino muziejaus ekskursijų vadovė Marija Konickaja.

Renginys vyks rusų k.
Muziejaus lankymo kainos:
suaugusiems – 1,20 €
moksleiviams, studentams, senjorams – 0,60 €

2020-02-09     
14.00              
Muzikinė svetainė: rusų romansų popietė
Rusų romanso salono „Melos“ koncerto metu skambės A. Puškino, jo draugų ir bendraamžių (P. Bulaсhovo, M. Glinkos, A. Delvigo, A. Diubiuko, E. Rostopčinos, P. Viazemskio, V. Kiuchelbekerio ir kt.) kūriniai.
Kūrinius atlieka V. Oparin, S. Sirota, S. Rakauskienė, A. Gladyševa, T. Naumenko, akompanuoja A. Gladyševa.

Renginys vyks rusų k.
Muziejaus lankymo kainos:
suaugusiems – 1,20 €
moksleiviams, studentams, senjorams – 0,60 €

2020-02-15     
12.00  
Literatūrinė svetainė: J. Kazicko knygos „Vilties kelias“ (rusų k.) pristatymas
Dr. Juozas P. Kazickas (1918- 2014) – Lietuvos patriotas, intelektualas, filantropas, verslininkas. Aktyviai dalyvavo Lietuvos išeivijos gyvenime, finansiškai rėmė kultūros ir meno, švietimo organizacijas, buvo pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimų vizionierius ir rėmėjas, lietuviško rašto puoselėtojas, rėmęs lituanistinių mokyklos vadovėlių, lietuvių rašytojų knygų, enciklopedijų leidybą, lietuvių menininkų mecenatas, vienas iš Lietuvių Fondo Čikagoje valdybos direktorių ir ilgametis jo rėmėjas aktyviai naudojo savo žinias ir pažintis, nepailstamai dirbo Lietuvos laisvės labui. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, aktyviai dirbo, kad Lietuva būtų pozityviai pasitikta tarptautinės bendruomenės bei investuotojų.

Niujorke 1998 m., Vilniuje 1999 m. įsteigė Kazickų Šeimos Fondą ir tapo vienu didžiausių Lietuvos filantropų. Kazickų Šeimos Fondas remia įvairias švietimo, kultūros, socialines, sveikatingumo programas Lietuvoje ir užsienyje. Filantropinį darbą tęsia 19 šeimos narių, kurių kiekvienas turi savo remiamas organizacijas.

Knygoje „Vilties kelias“ Aleksandra ir Juozas Petras Kazickai pasakoja apie savo gyvenimą. „Vilties kelias“ lietuviškai pirmą kartą buvo išleistas 2002 m. Knyga yra išleista anglų (Odyssey of Hope, 2006), vokiečių (Wege der Hoffnung, 2014) ir rusų (Oдиссея надежды, 2018) kalbomis.

Knygos pristatymą veda Literatūrinio A. Puškino muziejaus muziejininkė Anastasija Archipova.

Renginio organizatoriai – Kazickų Šeimos Fondas ir Literatūrinis A. Puškino muziejus.

Renginys vyks rusų k.
Įėjimas nemokamas

2020-02-23
12.00  
Skaitome Puškiną
Renginio metu bus skaitoma poeto tematinė lyrika, „Šūvas“, „Puota maro metu“ ir kt. kūriniai.

Susitikimą veda Literatūrinio A. Puškino muziejaus muziejininkės Anastasija Archipova ir Elina Averina.

Renginys vyks rusų k.
Muziejaus lankymo kainos:
suaugusiems – 1,20 €
moksleiviams, studentams, senjorams – 0,60 €

2020-02-27
18.00  
Lietuvių kalbos dienos: paroda ir paskaita „A. Puškino vertimai į lietuvių kalbą”
Renginį veda Literatūrinio A. Puškino muziejaus muziejininkė Julija Žurina.

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS

2020-02-29
12.00
Markučių mezoninas: keliamieji metai A. Puškino gyvenime
Renginys skirtas keliamųjų metu apžvalgai A. Puškino gyvenime.

Susitikimą veda Literatūrinio A. Puškino muziejaus muziejininkės Anastasija Archipova ir Elina Averina.

Renginys vyks rusų k.
Muziejaus lankymo kainos:
suaugusiems – 1,20 €
moksleiviams, studentams, senjorams – 0,60 €