M. K. Čiurlionio namai kviečia į dailininkų Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko akvarelių parodą „Pokalbis su Čiurlioniu“

 

 

Sausio  24 d. 18.00 val. M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje (Savičiaus g. 11) atidaroma Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“. Parodos atidaryme dalyvaus autoriai, M. K. Čiurlionio kūrinius atliks pianistas Rokas Zubovas.

„Pokalbis su Čiurlioniu“ – tai kvietimas į paslaptingą dviejų menininkų – Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko – grafikos ir piešinių  pasaulį. Lankytojų laukia kelionė paveikslais, kuriuose vaizduojama gamta yra tokia, kokią galėjo matyti ir jausti M. K. Čiurlionis, – tartum persmelkta sakmėmis, mitais ir legendomis. Parodoje eksponuojamos ir M. K. Čiurlionio piešinių bei eskizų kopijos.

„Peizažų plastika, nušviečianti mūsų vaizduotę, dviejų dailininkų darbuose pasiekiama varijuojant šiltus ir šaltus tonus, asocijuojant alegorinius dienos ir nakties šviesulių simbolius. Perpindami poetiškus, bet kartu ir paprastai atpažįstamus etninius motyvus, J. Bučmyte ir A. Krajinskas mums tarsi rodo protėvių pasaulio metamorfozę. Kūrėjams itin svarbus galingų gamtos formų ir žmogaus egzistencijos santykis. Simbolių kalba atskleidžiama tiek įtampa, glūdinti tarp žmogaus ir gamtos jėgų, tiek žmogaus ir stichijos susitaikymas. Darbai persmelkti ir mistinės nuotaikos – dailininkai tarsi veda mūsų žvilgsnius nežinomo tikslo link. Spalvos ir formos susivienija, kad mums primintų senai užmirštus dalykus.“  – taip parodoje eksponuojamus darbus apibūdina meno istorikė Monika Fayard.

Parodos „Pokalbis su Čiurlioniu“ gimimą inspiravo ilgus metus trunkantis menininkų susidomėjimas M. K. Čiurlionio asmenybe ir kūryba, prasidėjęs dar vaikystėje, vartant jo paveikslų albumus. Vėliau dailininkai daug kartų lankėsi M. K. Čiurlionio darbų ekspozicijoje, gilinosi į M. K. Čiurlionio žodžio kūrybą, analizavo tiek jo darbus, tiek savo asmenines patirtis, kurioms įvairiais gyvenimo etapais turėjo įtakos šis menininkas.

Parodoje tarp dailininkų ir M. K. Čiurlionio kūrinių tartum vyksta pokalbis bendra temų, emocijų, simbolių kalba. Naudodamas Viktorijos laikų akvarelės techniką, menininkų duetas įamžina Vilniaus, Trakų, Pamario panoramas, o šį kartą improvizuoja M. K. Čiurlionio kūrinių temomis. Šešiolikos darbų paroda kviečia į netikėtą pokalbį su M. K. Čiurlioniu.

Jūratė Bučmytė ir Albertas Krajinskas tiek kaip atskiri autoriai, tiek kaip menininkų duetas yra dalyvavę įvairiuose kūrybiniuose simpoziumuose, pleneruose ir parodose, jų darbų yra įsigiję muziejai ir privatūs kolekcininkai iš Australijos, Šveicarijos, Austrijos, Japonijos, JAV, Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos, Suomijos.

Parodoje eksponuojamus darbus galima įsigyti. Paroda veiks iki kovo 1 d.