M. K. Čiurlionio namai pradeda renginių ciklą „Pasimatymai su Čiurlioniu“


Vasario 5 d. (antradienį) 19 val. Čiurlionio namai kviečia į naujai susibūrusio Čiurlionio namų choro koncertą. Šiuo vakaru Čiurlionio namuose pradedamas kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį vyksiantis renginių ciklas „Pasimatymai su Čiurlioniu“, skirtas M. K. Čiurlionio kūrybai.

 „Augo ir plėtojosi žmogus, augo ir plėtojosi jo daina, o gamtos įtekmė, jos grožis, jos puikumas savaip veikė auklėdamas žmogaus būdą, o drauge ir jo dainą. […] Kiekvienos tautos muzika, plėtodamos ir augdama, nenustoja savo atskirų ypatybių, nes toliau ją kuria kompozitoriai, kurie, būdami savo Tėvynės sūnūs, gauna iš savo tėvų drauge su krauju savo dainų meilę ir dažnai patys nejausdami mėgsta jų būdą ir ypatybes.“

M.K. Čiurlionis

M.K. Čiurlionis, jau pasiryžęs visus savo būsimus darbus skirti Lietuvai, nestokoja idėjų skatinti lietuviškąją kultūrą. Jau 1907 metais jis sukomponuoja didelį pluoštą lietuvių liaudies dainų harmonizacijų chorui bei fortepijonui, kai kurios iš jų tampa ir iki šiol tebėra populiarios chorų ir pianistų repertuaruose. Šiame koncerte kviečiame klausytoją išgirsti, kaip ta pati liaudies daina gali skambėti pritaikyta ir chorui, ir fortepijonui, bei kaip panašios kompozicijos gretinamos viena šalia kitos! Tarp kūrinių išgirsite ir trumpą pasakojimą apie M. K. Čiurlionio gyvenimą, jo kūrybinius darbus. M. K. Čiurlionio harmonizuotas liaudies dainas chorui ir fortepijonui atliks Čiurlionio namų choras (vadovas Mantvydas Drūlia) ir pianistas Rokas Zubovas.

Įėjimas nemokamas, tačiau reikalinga registracija el. paštu mkc.namai@gmail.com
Užsiregistravę žiūrovai bus įleidžiami pirmi.