Modernios Lietuvos pagrindus kūrusio Steigiamojo Seimo šimtmetis bus minimas virtualiai

Lietuvoje jau antrą mėnesį galiojantis karantinas pakoregavo Lietuvos nacionalinio muziejaus planus paminėti 1920 m. gegužės 15 d. į pirmąjį posėdį susirinkusio Steigiamojo Seimo šimtmetį. Signatarų namuose turėjusi vykti konferencija persikelia į virtualią erdvę ir truks visą savaitę.

Konferencijos dalyviai prisitaikė prie karantino iššūkių ir sutiko skaityti pranešimus, nepaisydami pasikeitusio renginio formato. Ateinančią savaitę, nuo gegužės 11 iki 14 d. virtualūs muziejaus lankytojai išgirs keturias paskaitas apie Steigiamojo Seimo istoriją.

„Muziejus užtikrins galimybę saugiai pasiklausyti net keturių šį laikotarpį tyrinėjančių istorikų pranešimų. Jie bus transliuojami Lietuvos nacionalinio muziejaus „Youtube“ paskyroje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Pradžia 15 val., tačiau įrašus bus galima peržiūrėti ir vėliau“, – pasakoja laikinai Signatarų namų vedėjo pareigas einanti Sandra Germanavičiūtė.

Šimtmečio minėjimo dieną, gegužės 15-ąją, muziejus savo svetainėje paskelbs virtualią parodą, kurioje lankytojai išvys turtinguose muziejaus rinkiniuose sukauptą Steigiamojo Seimo istorijos medžiagą – nuotraukas ir dokumentus.

„Lankytojai galės perskaityti visą 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją su paaiškinimais, palyginti ją su šiuo metu galiojančiu pagrindiniu valstybės dokumentu. Sudominti turėtų ir muziejuje saugomas Steigiamojo Seimo narių autografų albumas, skirtas pirmosioms parlamento darbo sukaktuvėms. Jame ne tik parlamentarų dailyraščiu įrašyti autografai, bet ir penkiomis kalbomis užfiksuoti jų linkėjimai, poezijos posmai, sentencijos apie žmogų, pilietiškumą, laisvę, valstybę“, – pasakoja Signatarų namų vyresn. muziejininkė Vilma Bukaitė.

Pranešimai bus transliuojami Lietuvos nacionalinio muziejaus „Youtube“ paskyroje, adresu: https://www.youtube.com/watch?v=f1g5dIdJxKo&list=PLuPmlnaaQm6k855dQS9k8rzb_5FdTLnnq.
Virtualią parodą bus galima apžiūrėti Lietuvos nacionalinio muziejaus interneto svetainėje http://www.lnm.lt. Svetainėje skelbiama ir išsami konferencijos programa.


Steigiamasis Seimas ‒ šiandieninės demokratijos ištakos

Steigiamasis Seimas buvo pirmasis Lietuvos parlamentas, išrinktas tiesioginiuose demokratiniuose visuotiniuose lygiuose ir slaptuose rinkimuose. Juose kandidatavo ir balsavo tiek vyrai, tiek moterys. Pradėjęs darbą 1920 m. gegužės 15 d., Steigiamasis Seimas užbaigė ilgokai užtrukusį valdžios laikinumo metą ir atvertė naują valstybės gyvenimo lapą. Lietuva tapo demokratine respublika su nuolatine Konstitucija, sava valiuta litu, aiškiomis valstybės institucijų galiomis, Seime priimamu valstybės biudžetu.

Steigiamasis Seimas sugebėjo priimti daugiau nei 300 kruopščiai parengtų įstatymų. Jis nenutraukė veiklos net paskutiniųjų Nepriklausomybės kovų laikotarpiu ir per dvejus su puse metų įgyvendino užsibrėžtus uždavinius. Paskutiniame Steigiamojo Seimo posėdyje 1922 m. spalio 6 d. Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis apibendrino: „Pagalios mes džiaugiamės sėkmingai nutiesę valstybei pagrindus ir parengę visa tai, kas yra būtinai reikalinga tolimesniam rūmų statymui tęsti.“

Lietuvos kelio į valstybingumą, Vasario 16-osios Akto signatarų ir modernios valstybės kūrimo istorija pasakojama Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namuose. Šis muziejus lankytojams duris atvers, kai tik oficialiai baigsis Lietuvoje galiojantis karantinas.


Programa

Gegužės 11 d. 15 val.
Demokratijos triumfas besikuriančioje Lietuvos valstybėje: „112 karalių“ Steigiamajame Seime
Pranešėja – dr. Danutė Blažytė-Baužienė

Gegužės 12 d. 15 val.
Krikščionys demokratai Steigiamajame Seime: partijos organizacija ir politinė programa
Pranešėjas – dr. Artūras Svarauskas

Gegužės 13 d. 15 val.
Vasario 16-osios Akto signataro Stepono Kairio veikla Steigiamajame Seime: politinė lyderystė Socialdemokratų frakcijoje
Pranešėjas – dr. Gintaras Mitrulevičius

Gegužės 14 d. 15 val.
Aleksandras Stulginskis: Steigiamojo Seimo pirmininkas, einąs prezidento pareigas
Pranešėja – dr. Vilma Bukaitė

Gegužės 15 d. 10 val.
Virtualios parodos „Sujungtomis pajėgomis“: Steigiamasis Seimas – šiandieninės demokratijos ištakos“ atidarymas muziejaus svetainėje http://www.lnm.lt


Transliacijas kviečiame žiūrėti:

______________________

Lietuvos nacionalinio muziejaus naujienas kviečiame sekti socialiniame tinkle:
https://www.facebook.com/lnmuziejus/ ir interneto svetainėje: http://www.lnm.lt/