Mokymai švietimo politikos formuotojams

Kasmet augantys migracijos skaičiai tiek globaliai, tiek Lietuvoje sukuria naujų iššūkių ir galimybių valstybėms ir visuomenėms. Švietimo politikos formuotojai bei švietimo įgyvendinimo procese dalyvaujantys praktikai susiduria su klausimais apie mokyklų pasiruošimą integruoti užsieniečius, kalbos barjerą, vaiko laisves ir teises bei daugelį kitų susijusių temų. Būtent šias švietimo srities specialistų grupes diskutuoti kvies gegužės 24, 25 dienomis vyksiantys mokymai „Migrantų vaikų integravimas į švietimą ir visuomenę“.

Mokymai leis geriau suprasti migrantams vaikams draugiškos švietimo politikos vertę visuomenei bei išplėsti savo žinias dalinantis įžvalgomis su kolegomis, dirbančiais švietimo formavimo bei daugiakultūrio ir globalaus ugdymo įgyvendinimo srityse. Mokymai bus organizuojami dalyvaujamuoju principu. Kiekvieno dalyvio žinios ir patirtis, kuriuos ji(s) atsineš į mokymus – vienas iš mokymų resursų. Švietimo formuotojų ir praktikų poreikiai, klausimai, refleksijos, analizės, diskusijos perspektyvos vaidins svarbų vaidmenį pastūmint pirmyn migrantų vaikų integracijos švietime procesą Lietuvoje.

Susitikimus sudarys trys pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje mokymų dalyviai aptarinės migrantų vaikų integracijos procesų metamus iššūkius švietimo sistemai ir kokias galimybes jie galėtų suteikti valstybei bei jos visuomenei. Vėliau, bus nagrinėjamos projekto „MiCreate“ atliktais tyrimais paremtos gairės ir rekomendacijos, atkreipiančios dėmesį į vaiko gerovę, jo santykiais su mokyklų bendruomene, šeimos vaidmenį, kalbą, įvairovę, transnacionališkumą, daugiakalbiškumą ir vaiko balsą. Pabaigoje mokymai kvies diskutuoti apie minėtų gairių pritaikymą ir potencialų vaidmenį Lietuvos kontekste.

Organizatoriai – Menų agentūra „Artscape“ ir CESIE. „Artscape“ su užsieniečių integracija Lietuvoje dirba nuo 2016 metų: organizuoja edukacines veiklas migrantų priėmimo centruose; kuria dirbtuves, kuriose vaikai iš vietinių bendruomenių kuria ir bendradarbiauja su vaikais, atvykusiais iš užsienio; inicijuoja sąmoningumo skatinimo iniciatyvas, kuriose stiprinamas vaikų pasitikėjimas savimi bei kuriamas pozityvus migruojančio žmogaus įvaizdis.

CESIE yra Europos tyrimų bei iniciatyvų centras Italijoje, vystantis žmogaus teisių, lygybės, reformų švietime, integracijos ir meno projektus. „MiCreate“ projekto tikslas – autonomines erdves, kuriose migruojantys vaikai gali išreikšti savo poreikius ir patirtis, integruoti į socialines ir politines struktūras. Tyrimai, atlikti projekto rėmuose leidžia gilinti žinias apie integracijos dinamiką švietimo procesuose bei apsibrėžti gaires, kuriomis vadovaudamiesi politikos formuotojai ir įgyvendintojai gali sukurti įrodymais pagrįstas ir į vaiko poreikius orientuotas švietimo programas.

Mokymai vyks verslo centre „Workland Lithuania“, Gedimino pr. 20. Mokymai nemokami, tačiau reikalinga registracija. Daugiau informacijos ir registracijos anketą galima rasti Menų agentūros „Artscape“ Facebook puslapyje (https://fb.me/e/2tcOscckH)