Nauja atminimo lenta Vilniuje

2018 m.  lapkričio 3 dieną 12 valandą Vilniaus g. 25 atidengiama atminimo lenta Jonui Basanavičiui.

Tekstas  lentoje:

1918-1933 m. čia veikė lietuvių sanitarinės pagalbos draugija, poliklinika ir ligoninė.

1918-1926 m. čia dirbo dr. Jonas Basanavičius

Ši lenta sudarys bendrą kompoziciją su esama lenta, skirta dr. Jono Basanavičiaus mirties metinėms paminėti.

Vilniečiai, susirinkime į atminimo lentos atidengimo iškilmes, priimkime į savo gyvenimą dar vieną Vilniaus istorijos ženklą.