Naujam gyvenimui prikeliamas medinukas Užupyje, Polocko g. 52

Vilniaus miesto savivaldybė ketina tvarkyti unikalų Užupyje esantį kultūros objektą – medinės architektūros paveldo pastatų kompleksą Polocko g. 52, kuriame, atlikus tvarkybos darbus, planuojama įkurti analogų Lietuvoje neturintį Medinės architektūros paveldo muziejų. Muziejus fiksuotų medinės architektūros paveldą, saugotų ir eksponuotų vertingas Vilniaus medinės architektūros pastatų dalis ir elementus bei propaguotų senąją ir šiandieninę medinę miesto kultūrą, t. y. vykdytų tiriamąją, švietėjišką veiklas bei teiktų kokybiškas, patrauklias, interaktyvias kultūros paslaugas.

2018 m. gruodžio 6 d. Centrinei projektų valdymo agentūrai buvo pateikta projekto „Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas“ paraiška, kuria siekiama gauti finansavimą pagal konkursinę priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-K-306  „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“. Projekto investicijų finansavimas numatomas iš kelių finansavimo šaltinių: ES struktūrinių fondų investicijos –  574 150,03 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos –  597 584,73  Eur. Planuojama bendra projekto vertė: 1 171 734,76 Eur.

Projekto įgyvendinimas truktų 24 mėn.