Naujiems ugdymo įstaigų vadovams – nuolatinė mentorių pagalba ir palaikymas

„Tyrimais pagrįsta, kad vadovų mentorystė yra viena iš pačių veiksmingiausių profesinio tobulėjimo formų vadovams. Ji yra prasminga ir pradedantiems vadovams, gaunantiems mentorių pagalbą, ir patyrusiems vadovams, galintiems dalintis savo patirtimi.  Tai itin vertingi patirties mainai, sujungiantys skirtingas vadovų kartas ir padedantys kurti tamprų ir platų švietimo lyderių tinklą.“ – teigia dr. Eglė Pranckūnienė.

Vilniaus švietimo pažangos centras jau kelerius metus įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus projektus Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas“ bei „Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas“. Jie skirti bendrojo ugdymo mokyklų vadovų ir ikimokyklinių įstaigų vadovų profesiniam tobulėjimui, jų mentorystei bei bendradarbiavimo tinklų kūrimui. Projektai padeda pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams sėkmingai pradėti dirbti, įgyjant efektyvaus vadovavimo kompetencijų ir dalyvaujant mentorystės tinkle. Projektuose sudaromos sąlygos pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo kompetencijas. Vadovams vyksta tiksliniai mokymai, jiems paskiriamas mentorius, lydintis pradedantįjį vadovą jo darbo pradžioje. Taip pat – tikslinės konsultacijos pradedantiesiems vadovams ir jų mentoriams.

„Šis projektas yra mano vienas mylimiausių. Tikra dovana matyti nuoširdų žmonių susitikimą, bendravimą be kaukių, dalinimąsi rūpesčiais – tai ko šiais laikais mums visiems labai reikia. Matyti nuoširdus noras rasti sprendimus, o apie tai ir yra mentorystė – apie augimą kartu, judėjimą į priekį.  Šalia įgūdžių, įrankių ar idėjų, kuriuos dalyviai įgyja programoje, vienas prasmingiausių rezultatų yra vadovų tinklo stiprėjimas, tarpusavio pasitikėjimas.“ – sako Mentorių programos lektorė Kotryna Gotberg.

Mentorių programoje dalyvauja patyrę vadovai, turintys ne mažesnę nei 3 metų vadovavimo mokyklai patirtį, gebantys kurti pasitikėjimu grindžiamus profesinio tobulėjimo santykius bei mokymosi dialogą. Į programą kasmet įsitraukia nauji vadovai, kurie nori dalintis savo sukaupta patirtimi su vadovavimo kelią pradedančiais eiti vadovais.

Pasak Mentorių programos lektorės dr. Eglės Pranckūnienės, Vilniaus miesto savivaldybė, pradėjusi  vadovų mentorystės  programą, rodo labai gerą pavyzdį kitoms Lietuvos savivaldybėms, kaip reikia palaikyti savo vadovus ir visokeriopai prisidėti prie švietimo lyderių profesinio augimo. „Esu įsitikinusi, kad mentorystės sistema Vilniaus mieste padės pritraukti į mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovų poziciją  dar daugiau talentingų ir pasišventusių žmonių, o dirbantys vadovai, įsijungę į švietimo lyderių tinklą, nuolat jaus pasitikėjimą ir palaikymą.“ – teigia Eglė.