Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019–2020 m. konkursas

Informuojame, kad vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatai, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“, skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 2019 metams atrankos konkursas.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų finansavimui numato skirti 64970 eurų, Vilniaus miesto savivaldybė projektų finansavimui planuoja skirti 30000 eurų, bendroje sumoje 94970 eurų.

Galiojantį teisės aktą galite rasti adresu:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5b96b20c58311e8bf37fd1541d65f38


Nuostatai ir nuostatų priedai atsisiuntimui:

 

Paraiškų priėmimo tvarka ir vieta:

Nuostatų nustatytos formos paraiška su visais priedais tiesiogiai pristatoma Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir departamento Sporto skyriui Vilniaus miesto savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriui, I aukšto 9 langelis arba paštu registruotu laišku (per pašto kurjerį ar kitaip) adresu: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir departamento Sporto skyriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

Paraiškų pateikimo data ir laikas:
Paraiškos teikiamos iki 2018 m. lapkričio 5 d. 16.00 val.

Kontaktinis asmuo informacijai:
Specialistas Tadas Jansonas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Sporto skyrius
Konstitucijos pr. 3–805 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2223
El. p.  tadas.jansonas@vilnius.lt
Darbo laikas: I-IV 7.00-16.00; V 7.00-14.45. Pietų pertrauka 11.30-12.15

Pavaduojantis asmuo:
Specialistė Jurga Purlienė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Sporto skyrius
Konstitucijos pr. 3–805 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2795
El. p.  jurga.purliene@vilnius.lt
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 11.30-12.15