Paskelbti Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijos laimėtojai

Pagal 2018 m. birželio 7 d. AD įsakymu patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms nuostatus buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijos skyrimo.

Stipendijos tikslai – puoselėti Vilniaus miesto tapatybę, skatinti Lietuvos piliečius domėtis Vilniaus miesto istorija, tirti Vilniaus miesto istoriją, siekiant istorinės atminties gyvybingumo.

Paraiškas stipendijai pagal 2018 metų patvirtintą tyrimų temą* gauti galėjo teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, mokslinių tyrimų centrų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų istorijos tyrimų srityje veikiančių organizacijų mokslininkai ir (ar) tyrėjai bei tyrėjų organizacijos.

*2018 metais stipendija skirta istorinių dokumentų tyrimams Lietuvoje ir Lenkijoje, siekiant išsiaiškinti 1918-1920 metų laisvės kovotojų palaidojimo aplinkybes Antakalnio kapinėse, nustatyti kovotojų pavardes.

Pagal paskelbtą kvietimą buvo gauta 1 istorikės Vidos Girininkienės paraiška, kuriai Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms komisija pasiūlė skirti 10 tūkst. eurų.

2018 m. spalio 8 d. AD įsakymu istorikei Vidai Girininkienei skirta 10 tūkst. eurų stipendija, kuri pagal patvirtintus nuostatus išskaidyta į 2 metų laikotarpį – 2018 m. skirta 1,5 tūkst. eurų, o 2019 m. bus skirta 8,5 tūkst. eurų. 2018 m. spalio 10 d. pasirašyta Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms sutartis.