Paskirstytos lėšos Vaikų vasaros poilsio programoms!

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 balandžio 8 d. įsakymu Nr. 30-771 paskirstytos lėšos vaikų vasaros programoms vykdyti. Sveikiname laimėtojus! Linkime gražaus ir darbingo laiko!

Informacija švietimo įstaigoms, priklausančioms Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui!

Su švietimo įstaigomis, priklausančiomis Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui, sutartys nepasirašomos. Lėšos programoms vykdyti bus pervestos į Savivaldybės biudžetinę įstaigą „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. Įstaigoms, turinčioms savarankišką buhalteriją, lėšos bus pervestos į įstaigos sąskaitą. Prašome įstaigas iki gegužės 2 d. pateikti vieną patikslintą programos veiklos plano egzempliorių. Veiklos plane būtina nurodyti tikslius duomenis (visų veiklų tikslų laiką, vietą, kontaktinius duomenis). Pasirašytus patikslintus veiklos planus prašome užnešti į Švietimo, kultūros ir sporto departamentą arba pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Administracinių paslaugų poskyrio 9 darbo vietoje.

Informacija nevyriausybinėms organizacijoms!

Sutarčių pasirašymo tvarka

Programų vykdytojai:

  • užpildo ir pasirašo 3 egzempliorius pateiktos sutarties formos. Pildant formą, nerašyti datos ir sutarties numerio, nurodyti Biudžetinės sąskaitos numerį. Sutartį gali pasirašyti organizacijos vadovas, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, pridėti įgaliojimą.
  • užpildo ir pasirašo (nieko nekeisdami) 3 egzempliorius būtent tai organizacijai parengtą sąmatą forma BFP-1 (atsidarę bylą, ekrano apačioje išsirinkite jūsų organizacijai parengtą sąmatą). Sąmatą pasirašo organizacijos vadovas ir vyr. buhalteris (jei organizacijoje vyr. buhalterio nėra, antrą kartą pasirašo organizacijos vadovas).
  • užpildo patikslintą veiklos planą pagal pateiktą formą. Veiklos plane būtina nurodyti tikslius duomenis (visų veiklų tikslų laiką, vietą, kontaktinius duomenis)

atskirai susegtus tris sutarčių su sąmatomis ir patikslintais veiklos planais egzempliorius pateikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Administracinių paslaugų poskyrio 9 darbo vietoje.

Dokumentus prašome pateikti užklijuotame voke, ant voko užrašant „Švietimo, kultūros ir sporto departamentas. Vaikų vasaros poilsio sutartys“. Pasirašytą sutartį prašome atsiimti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Administracinių paslaugų poskyrio 9 darbo vietoje.

Organizacijai, nepasirašiusiai sutarties per 30 dienų nuo oficialios konkurso rezultatų paskelbimo dienos, sprendimas dėl lėšų skyrimo šiai institucijai atšaukiamas.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į vyr. specialistę Loretą Chmieliauskienę tel. (85) 211 2378.

Pridedama:

Lėšų vaikų vasaros poilsio programoms vykdyti paskirstymas

Vaikų vasaros poilsio programos finansavimo sutarties forma

Vaikų vasaros poilsio programos patikslinto veikos plano forma

Savivaldybei nepavaldžių įstaigų ir organizacijų programų sąmatos


Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 8 d.
įsakymo Nr. 30-771
priedas

LĖŠOS VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMOMS VYKDYTI

Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Programos pavadinimas Skiriamos
lėšos (Eur)
1 2 3 4
1. Vilniaus „Atžalyno“ darželis-mokykla „Draugaukime“ 300
2. Vilniaus Salininkų gimnazija „Draugystės origamis“ 300
3. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija „Sportuokime ir kurkime kartu“ 300
4. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija „Švieselė 2016“ 200
5. Vilniaus Petro Vileišio progimnazija „Vileišiukų vasara“ 300
6. Vilniaus Simono Daukanto progimnazija „Pasakų šalis“ 300
7. Jaunimo turizmo klubas „Vilniaus žygūnas“ „Miško vaikai tarzanai“ 300
8. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija „Aš ir aitvaras“ 200
9. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktasis policijos komisariatas „Pasirinkimas“ 300
10. Asociacija stalo teniso klubas „Mažoji raketė“ „Mažosios raketės draugai 2016“ 300
11. Vilniaus inžinerijos licėjus „Nuotykiai laukymėje“ 500
12. Vilniaus darželis-mokykla „Šaltinėlis“ „Vasarą judėk, pažink, kurk, pramogauk!“ 300
13. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla „Kelk su saule“ 300
14. Vilniaus Šilo specialioji mokykla „Draugystė su knyga“ 200
15. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija „Entuziastai 2016“ 200
16. Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla „Saulutė“ 300
17. Vilniaus „Minties“ gimnazija „Gintarinė vasara“ 200
18. Vilniaus Žemynos gimnazija „Vasara su Trimitu“ 300
19. Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla „Esame drauge“ 300
20. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija „Vasaros mozaika“ 300
21. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija „Šypsenėlė“ 300
22. Vilniaus Simono Konarskio mokykla „Nuotykių ieškotojai“ 400
23. Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos A. Vivulskio pagrindinio ugdymo skyrius „Džiaugsmo akimirkos“ 300
24. Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas „Vasara kitaip“ 300
25. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla „Karaliaus Mindaugo vaikai 2016“ 300
26. Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla „Vasara su mokykla 2016“ 400
27. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija „Saugi vasara 3“ 300
28. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ „Birželio žemėlapis“ 400
29. Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ „Giliukų vasara 2016“ 300
30. Viešoji įstaiga Pažangaus bendradarbiavimo akademija „Papajus“ 300
31. Vilniaus specialiojo ugdymo centras „Aidas“ „Aukime sveiki ir draugiški“ 300
32. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija „Saulės blyksniai“ 300
33. Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla „Keturios meno planetos“ 300
34. Vilniaus Viršuliškių mokykla „Viršulio vasara 2016“ 500
35. Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas „Vasara“ 200
36. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija „Aš galiu“ 200
37. Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ „Liepaičių vasara“ 300
38. Viešoji įstaiga SOTAS „Šypsenų vasara“ 200
39. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija „Nykštukas 2016“ 300
40. Vilniaus Naujininkų mokykla „Saulės zuikutis“ 300
41. Vilniaus Taikos progimnazija „Drugelis 2016“ 300
42. Vilniaus Užupio gimnazija „Dvi Virginijos, menininkai ir užupiukai“ 300
43. Vilniaus „Genio“ pradinė mokykla „Geniukų kalvė“ 400
44. Viešoji įstaiga „Grijos vaikai“ „Žaidimų dienos“ 300
45. Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui „Vasara priklauso man!“ 300
46. Viešoji įstaiga Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“ „Drugelio prisilietimas“ 200
47. Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ „Aš galiu“ 300
48. Viešosios įstaigos „OFM Mažesnieji broliai“ Bernardinų vaikų dienos centras „Draugystės stovykla 2016“ 200
49. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija „TeAtras“ 200
50. Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras „Mokėk ilsėtis ne veltui“ 300
51. Vilniaus Trakų Vokės gimnazija „Ką sudėsi kraičio skrynion?“ 300
52. Asociacija Šnipiškiečių namai „Šnipiškiečių vasara 2016“ 200
53. Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai „Vasara 2016“ 400
54. Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla „Vasaros olimpiada“ 300
55. Viešosios įstaigos „Gelbėkit vaikus“ Salininkų vaikų dienos centras „Šaltinis“ „Lietuva tėvynė mana“ 300
56. Viešosios įstaigos „Gelbėkit vaikus“ Fabijoniškių vaikų dienos centras „Svajonių laivas“ „Vėjo greičiu“ 200
57. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija „Boružėlė 2016“ 400
58. Viešoji įstaiga Gintarinė akademija „Wildcamp“ 200
59. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiasis policijos komisariatas „Mes kartu“ 300
60. Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras „Sveikučio ir Ligučio atostogos“ 300
61. Vilniaus futbolo mokykla „Žaiskime futbolą vasarą“ 400
62. LS Jūrų skautai „Gero vėjo! 2016” 300
63. Viešoji įstaiga „Vilniaus Valdorfo mokykla“ „Valdorfo vasaros stovykla“ 300
64. Vilniaus miesto sporto mokykla „Tauras“ „Tauriečiai 2016“ 400
65. Dviračių sporto klubas „Sietynas“ „Dviračiu aplink Aukštaitiją“ 200
66. Vilniaus „Spindulio“ pagrindinė mokykla „Linksmoji šypsenėlė 2016“ 300
67. Viešoji įstaiga Paramos vaikams centras „Auginanti kultūros ir meno galia“ 300
68. Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla „Augu sveikas ir laimingas“ 300
69. Vilniaus Jeruzalės mokykla „Atradimų vasara“ 300
70. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija „Gamtauk“ 200
71. Vilniaus Baltupių progimnazija „Sveika, vasara, Baltupiuose 2016“ 300
72. Viešoji įstaiga Sostinės krepšinio mokykla „Pasitik vasarą su SKM“ 500
73. Vilniaus jaunųjų turistų centras „Jaunasis turistas 2016“ 400
1 2 3 4
74. Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla „Žaliakalnio smalsuoliai“ 300
75. Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla „Jaunieji gamtos ir istorijos tyrinėtojai“ 300
76. Lietuvos Samariečių bendrija „Mes visuomenės dalis“ 200
77. Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius „Skubėkim daryti gera“ 200
78. Viešoji įstaiga „Jaunimo kelias“ „Pasinerk į anglišką nuotykį“ 300
79. Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ „Įkvėpti sveikai gyventi“ 300
80. Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ „Mes komanda!“ 200
81. Viešoji įstaiga Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namai „Atostogos sporto šalyje“ 200
82. Viešoji įstaiga „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“ „Vasaros svajonės“ 300
83. Viešoji įstaiga Baltijos akademija „Vasarą leisk aktyviai“ 300
84. Viešoji įstaiga „Ateities čempionai“ „Idėjų slėnis“ 300
85. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“ „Draugystė“ 300
86. Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga „Jaunasis gelbėtojas 2016“ 300
87. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija „Mano vaivorykštė“ 300
88. Vilniaus Pilaitės gimnazija „Pažindami stiprėjame“ 300
89. Viešoji įstaiga „Elijos vėjarožė“ „Pažinimo džiaugsmas“ 300
90. Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras „Linksmadieniai Antakalnyje 2016“ 300
91. Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio socialinis centras ,,Mūsų vasara“ 300
92. Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras ,,Vasaros spalvos“ 300
93. Vilniaus Antakalnio progimnazija ,,Džiaukimės drauge 2016“ 300
94. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas ,,Klevas“ ,,Vasaros Mūza 12“ 400
95. Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ „Drauge į vasarą“ 300
96. Asociacijos Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos Vilniaus skyriaus skautės ir skautai „Miško vaikai 2016“ 300
97. Viešoji įstaiga Slavų tradicinės muzikos mokykla „Tradicija“ 300
98. Asociacija LS Kernavės tuntas „Džiumandži“ 300