Patvirtintas 2016 metais remiamų Kultūros rėmimo programų projektų sąrašas

2016 metų kultūros rėmimo programų projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 30-1898 patvirtintas 2016 metais remiamų Kultūros rėmimo programų projektų sąrašas.

Nuo rugpjūčio 15 d. iki lapkričio 18 d. organizacijos, kurioms yra skirtos lėšos, kviečiamos susisiekti su konkurso vykdytoju dėl sutarties ir priedų prie sutarties: laisvos formos projekto išlaidų sąmatos ir formos BFP1 parengimo ir suderinimo.


PRIDEDAMA:
finansuojamų projektų sąrašas
sutarties forma (5 priedas)
– priedas prie sutarties – laisvos formos projekto išlaidų sąmata ant įstaigos blanko
BFP1 forma
prašymas tikslinti sąmatą (4 priedas)

Primename, kad organizacijai gavus lėšas ir įvykdžius projektą, per 30 darbo dienų Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui turi būti pateikta:
projekto įvykdymo ataskaita (Nuostatų 3 priedas);
projekto biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (forma Nr. 2);
projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas (6 priedas)

Informuojame, kad pareiškėjas visoje viešinimo apie projekto vykdymą medžiagoje bei priemonėse nurodytų Vilniaus miesto savivaldybę kaip projekto rėmėją/parnerį.

Kontaktinis asmuo informacijai:
vyr. specialistas Patricija Survilo
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Kultūros skyrius
Konstitucijos pr. 3-804 kab., LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2366
El. p. patricija.survilo@vilnius.lt

Skyriaus darbo laikas: I-IV 8.30-17.30; V 8.30-16.15. Pietų pertrauka 12.30-13.15


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 12 d.
įsakymu Nr. 30-1898

2016 METŲ KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO LĖŠŲ PASKIRSTYMO SĄRAŠAS

Eil.
nr.
Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Skirta
suma
(Eur)
I. Lėšos, paskirstytos Vizualiųjų menų programai vykdyti
1. VšĮ „Menų valtys“ Ilgiausias gatvės piešinys su dailininku Kęstučiu Kasparavičiumi 600
2. VšĮ Šv. Jono gatvės galerija Vilniaus legendų takais 2000
3. VšĮ „Azzara“ Zino Jono Kazėno fotografijų paroda „Lietuva – laisvės šalis: 1988-1990“ 1000
4. VšĮ „Menų fabrikas“ Aukštamiesčio dizaino mugė (Uptown Market) 2000
5. VšĮ Jono Meko fondas „Laisvės linkėjimai“ 2000
6. VšĮ Arkos dailės galerija Paroda „Vilnius-Tbilisis“, skirta Gruzijos nepriklausomybės 25-osioms metinėms paminėti 500
7. VšĮ „Loftas Fest“ Kūrybos ir ateities tendencijų konferencija „What’s next?“ 3000
8. VšĮ „Menų valtys“ Lietaus piešiniai Vilniaus viešosiose erdvėse 500
9. Asociacija „Dizaino forumas“ Nacionalinio dizaino prizo „Geras dizainas“ sklaida Vilniaus mieste 1200
10. VšĮ „Menų vartai“ Žilvino Kempino personalinė paroda 1500
11. VšĮ „Užantis“ Vilniaus dangaus vėliavos 2100
12. VšĮ „Menų vartai“ Šiuolaikinių meno formų sąveika Portugalijoje 2000
13. Kūrybinės dirbtuvės „Beepart“ „Guerrilla Lighting“ Tarptautiniame Vilniaus šviesų festivalyje „Beepositive“ 2016 2600
14. Vilniaus etninės kultūros centras Baltų vienybės lygiadienis 1000
15. VšĮ Dailininkų sąjungos galerija Kęstučio Grigaliūno žaidimų galerija 800
16. VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai „Čia gyva kultūra – Vilniaus mokytojų namams 70“ 1000
17. Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga Vilniaus galerijų savaitgalis 1000
18. VšĮ Arkos dailės galerija Atviros Vilniaus keramikos meno bienalės kūrybinės dirbtuvės 1000
19. VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras JMVMC 2016 m. antrojo pusmečio parodinė veikla 1000

Iš viso: 26800
II. Lėšos, paskirstytos Scenos menų programai vykdyti
1. VšĮ Teatras „Atviras ratas“ Socialinis-kūrybinis tyrimas: spektaklių „Stop“ ir „Kick me“ („Spirk man“) sukūrimas 3000
2. VšĮ „Menų spaustuvė“ „Po pamokų!“- spektaklis vaikams ir jaunimui 3000
3. VšĮ „Meno ekspansija“ Spektaklis-arbatvakaris „Dingusio Vilniaus lakštingalos“ 2000
4. Kirtimų kultūros centras Kūrybinių dirbtuvių ciklas vaikams „Kultūrų tiltas“ 2000
5. Lietuvos žmonių su negalia sąjungos filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras Tęstinis projektas „Improvizacinio skaitymo ir teatro dirbtuvėlės“ 500
6. VšĮ Urbanistinio Šokio Teatras „Low Air“ Tarptautinis šokio seminarų ciklas, 1 dalis 1600
7. VšĮ „Menų spaustuvė“ Tarptautinė residencijų programa „Print Art on Stage“ 3000
8. VšĮ Lietuvių teatro agentūra „Sirenų“ festivalis 1000
Iš viso: 16100
III. Lėšos, paskirstytos Muzikos programai vykdyti
1. Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ Dainuojančios gatvės 3000
2. VšĮ „Chamber music projects“ Klasikos stotelė 2800
3. VšĮ accoAkademija Akordeono muzikos savaitė 2016 2000
4. VšĮ „Loftas Fest“ Tarpsritinis miesto festivalis „Loftas Fest’16“ nemokamos zonos pristatymas 3000
5. Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ XVII tarptautinė choro muzikos laboratorija „Atrask iš naujo, išgirsk naujai“ 1500
6. VšĮ „Versli mama“ Grupės AuremA koncertas „Kelias Naujoji Vilnia-Roma“ 300
7. Lietuvos muzikos ir teatro akademija Kūrybinės užsienio kompozitorių rezidencijos erdvinio garso sferoje 2000
8. Lietuvos muzikos rėmimo fondas Tarptautinis muzikos festivalis SUGRĮŽIMAI 3000
9. VšĮ „Muzikos projektai“ Alma Mater Musicalis 2000
10. VšĮ „Klasika LT“ IV tarptautinis M.K. Čiurlionio muzikos festivalis 3000
11. Lietuvos kompozitorių sąjunga Onutės Narbutaitės skambantis miestas 800
12. Naujosios Vilnios kultūros centras XIII profesionaliosios klasikinės muzikos koncertų ciklas „Muzika – širdies kalba“ 2500
Iš viso: 25900
IV. Lėšos, paskirstytos Kino programai vykdyti
1. VšĮ „Kino pasaka“ Tarptautinis moterų filmų festivalis „ŠERŠĖLIAFAM 2016“ 2500
2. VšĮ „Nepatogus kinas“ Tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ vilniečiams 2500
3. VšĮ „Skalvijos“ kino centras Edukacinių kino renginių ciklas vaikams „Karlsono kinas“ 2500
4. VšĮ „Skalvijos“ kino centras Vilniaus tarptautinis dokumentinių filmų festivalis 2016 1600
5. Audiovizualinių projektų asociacija „Didžioji Napoleono armija Vilniuje“ 1500
6. VšĮ „Kino saga“ 11-asis Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis 2000
7. Asociacija Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius Kūrybinės dirbtuvės-seminaras „NordBaltic Incubator’16“ 1000
8. Asociacija „In Corpore“ „Kreivės“ trumpametražių filmų programa 700
9. VšĮ „Skalvijos“ kino centras „Skalvijos“ kino akademija 1300
Iš viso: 15600
V. Lėšos, paskirstytos Literatūros ir leidybos programai vykdyti
1. Vilniaus istorinių kapinių draugija „Rasos“ Vida Girininkienė, Kšištof Tolkačevski. „Atminimo takais. Rasų kapinėms 215 metų“. Informacinis žinynas lietuvių ir lenkų kalbomis (40 p.) 2100
2. VšĮ „7 meno dienos“ Virtuali kultūros erdvė 7md.lt 600
3. VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai „Gyvo žodžio vakarai“ (mokinys/mokytojas) 2000
4. VšĮ „Gelmės“ Knyga „Atrandu ir spalvinu Vilnių“ 2000
5. VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ Lietuvių tautosakos ir literatūros tekstų skaitymo ir aktualizavimo užsiėmimai „Vaikų žemė“ 2800
Iš viso: 9500
VI. Lėšos, paskirstytos Kultūros paveldo programai
1. VšĮ „Architektūros fondas“ „Open House Vilnius“- atviros architektūros savaitgalis 3000
2. Naujosios Vilnios kultūros centras „Skubėkim į Rasas, į Jomarkėlį“ 1000
3. VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ Edukacinis projektas „Duonos kelias“ 2000
4. VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra „Mažas didelis paveldas“ 900
5. VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ Suaugusiųjų edukacijos projektas „Ne-miegantys rajonai“ 1500
6. Naujosios Vilnios kultūros centras „Vienas vardas – Lietuva“ 500
7. Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Pilaitės biblioteka „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu: vaikų kūrybiškumo ugdymas pasitelkiant lietuvių tautosaką“ 200
8. VšĮ „Amatų gildija“ Istorinės Šv. Baltramiejaus mugės rekonstrukcija 3000
9. VšĮ „Sakralus menas“ Edukacinė programa „Kultūros epochų kaita Vilniaus senamiestyje“ 1000
10. VšĮ „Molinė“ „Molinės“ – keramikos dirbtuvės muzikos ritmu 1300
11. VšĮ „Šiaurės Jeruzalė“ Vilniaus sinagogos – paveldo atvaizdai 2000
12. VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras Vilniaus litvakų šventinės tradicijos 500
13. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija „Kad Vilniuje gyventi būtų gera“ 800
14. Vilniaus etninės kultūros centras Seminarų ciklas „Saulės ratu, metų taku“ 800
15. VšĮ saviraiškos studija „Ak‘menukai“ „Vaikštinėjo povelė po dvarą“ 300
16. VšĮ „Piliečių iniciatyvos“ „Mano kaimynas – menininkas“ 1500
17. VšĮ „Gatvės gyvos“ „(Ne)matomas miestas“ 2500
18. VšĮ „Back2school“ Meno pažinimo kursai suaugusiems 2800
19. VšĮ „Sakralus menas“ Vilniaus vyskupai ir jų rūmai: istorinio interjero atkūrimo ir vyskupų portretų galerijos pristatymas 500
Iš viso: 26100
VII. Lėšos, paskirstytos Muziejų meno programai
1. VšĮ „Sakralus menas“ Vieno bokšto istorijos: interaktyvus Vilniaus katedros varpinės istorijos pristatymas 3000
2. VšĮ Lietuvos energetikos muziejus „Antras gyvenimas: istorinio Vilniaus m. maketo atnaujinimas“ 2000
3. Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus „Išėjusiems – sugrįžti“. Tęstinis išeivijos palikimo viešinimo projektas 1000
Iš viso: 6000
VIII. Lėšos, paskirstytos Mėgėjų meno programai vykdyti
1. Techninių erdvių asociacija Menų ir technologijų sintezės „virusas“ Vilniuje 2000
2. VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ Japonijos – Baltijos dizaino savaitė „Made in Japan“ 2000
3. VšĮ media ir šokių studija „Gatvės šokiai“ „Riseup“ gatvės šokių turnyras 800
4. Dainos mylėtojų klubas „DMK mišrus choras koncertais pažymi 5 metų sukaktį“ 500
5. Lietuvos žmonių su negalia sąjungos filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras „Gėlių ir sodų“ gatvių festivalis 1000
6. VšĮ „Ugnis ir kaukė“ Saulės mūšis – Europos istorijos įrašas 2000
7. VšĮ „Teatro Studija MI 11“ Spektaklio vaikams „Negirdėta neregėta pasaka“ lietuvių tautosakos motyvais sukūrimas ir sklaida Vilniaus mieste 1000
8. VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras Tradicinės Vilniaus eisenos 2000
9. Šokių mokytojų asociacija Festivalis „Perliukas“ 1000
10. Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Lazdynų biblioteka „Kuriantys lazdyniečiai“ 300
11. Tautinių šokių ansamblis „Sietuva“ Ansambliui SIETUVA 60! 500
12. Kirtimų kultūros centras „Ledinis Kalėdų turgus“ 1500
13. VšĮ „Teatro Studija MI 11“ Spektaklio „Nuvaryti arkliai“ pagal H. McCoy romaną „Nuvarytus arklius nušauna, ar ne?“ sklaida Vilniaus mieste 1000
14. Vilniaus klubas „Atėnė“ Vilniaus neįgaliųjų šokių kolektyvas 700
15. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Grigiškių kultūros centras Mėgėjų meno festivalis „Šalia kelio vieškelėlio“ 1500
16. Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ Meno festivalis „Vilnius Recycled Art Festival“ 1900
17 Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo teatro susivienijimas „Žaliasis žibintas“ VII tarptautinis vaikų ir jaunimo mėgėjų teatrų festivalis „Vilniaus rampa 2016“ 2000
18. TL Draugija Lietuvos fantastikos mėgėjų suvažiavimas „Lituanicon XXVII“ 1000
19. VšĮ RV Agentūra „Kita forma – perdirbinys“ 800
20. VšĮ „Laiko girnos“ Eksperimentinės muzikos sklaida Vilniaus mieste 1000
21. Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Karoliniškių biblioteka Karoliniškių biblioteka -bendruomenės traukos ir meninės saviraiškos centras 1500
Iš viso: 26000
Bendra suma: 152000

_____________________________