Pirmąkart po daugelio amžių skambės giesmės iš vilnietiškojo Bernardinų rankraščio

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmei (Žolinei) rugpjūčio 15 ir 16 d. Vilniuje rengiami du grigališkojo choralo koncertai „Ave Maria. Ave Maris stella“. Jų metu pirmą kartą po daugelio amžių nuskambės giesmės iš vilnietiškojo Bernardinų rankraščio, datuojamo XIV amžiumi.

Giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choralo choras „Schola Gregoriana Vilnensis“, diriguos vienas iškiliausių šių dienų Europos grigališkojo choralo interpretuotojų Michał Sławecki iš Lenkijos. Programą papuoš specialiai šia proga sukurto naujo kūrinio premjera – M. Sławeckio „Ave Maris stella“ pagal grigališkąsias temas. Rugpjūčio 15 d., šeštadienį, koncertas vyks Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, rugpjūčio 16 d., sekmadienį – Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje. Koncertų pradžia – 16 val. Įėjimas laisvas. Švč. Mergelei Marijai skirtų kūrinių programa „Ave Maria. Ave Maris stella“ („Sveika, Marija. Sveika, jūrų žvaigžde“) alsuos autentiška viduramžių grožio dvasia. Ją papildys du šiuolaikiniai, bet grigališkąja estetika besiremiantys kūriniai. Koncertą pradės prancūzų vargonininko ir kompozitoriaus Jeano Langlais parafrazė vargonams „Ave Maria. Ave Maris stella“ (1934, vargonuos M. Sławecki), o vainikuos specialiai šia proga sukurto kūrinio pasaulinė premjera – Michało Sławeckio „Ave Maris stella“ chorui a cappella. Šis opusas remiasi vienu gražiausių Švč. Mergelei Marijai skirtų viduramžių himnų. Dirigento iš senojo rankraščio atrinktos giesmės po daugelio amžių bus atliktos pirmą kartą. XIV a. datuojamas ir, spėjama, Vilniaus bernardinams priklausęs rankraštis saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Senųjų muzikalijų tyrinėtojai yra atkreipę į jį dėmesį, tačiau pergamente įamžintos giesmės bent keletą šimtmečių tebuvo nebylūs ženklai, nevirsdavę gyvai skambančiu kūnu. Žolinės koncerte skambėsiantys kūriniai „Ave Maria“, „Assumpta est“ („Paimta į dangų“), „Gaudeamus“ („Džiūgaukime“) ir kt. – tai klasikinės grigališkosios kompozicijos, kurių repertuaras viduramžiais buvo bendras visai Vararų krikščioniškajai Europai. Vis dėl to vilnietiškame rankraštyje esti tam tikrų skirtumų, kurie galbūt susiję su vietine giedojimo tradicija. Koncerto programą rengiantis dirigentas, vargonininkas ir kompozitorius Michałas Sławeckis (Lenkija) yra tarptautiniu mastu pripažintas grigališkojo choralo žinovas. Jis yra Varšuvos Fryderyko Chopino muzikos universiteto profesorius ir Bažnytinės muzikos fakulteto dekanas. Kaip grigališkojo choralo tyrinėtojas ir atlikėjas veda meistriškumo kursus Lenkijoje ir svetur: ypač dažnai kviečiamas į Italiją, kur vertinamas kaip autoritetingųjų grigalistikos žinovų Nino Albarosos ir Alberto Turco idėjų tęsėjas. M. Sławeckis vadovauja dviem savo įkurtiems grigališkojo choralo ansambliams: moteriškajam „Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti“, kurio įrašytas albumas „Verbum Incarnatum“ 2016 m. pelnė pagrindinį Lenkijos muzikinį apdovanojimą „Fryderyk“ senosios muzikos kategorijoje, bei vyriškajam „Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński“, kurio plokštelė 2019 m. taip pat buvo nominuota apdovanojimui. M. Sławeckis taip pat vadovauja Kardinolo Stefano Wyszyńskio universiteto mišriam chorui, koncertuoja kaip vargonininkas, rašo sakralinės muzikos kūrinius. Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choralo choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ (vad. Dainius Juozėnas) gyvuoja virš 30 metų. Tai pagrindinis grigališkąjį choralą puoselėjantis ir atliekantis choras Lietuvoje. „Schola Gregoriana Vilnensis“ kas sekmadienį gieda vakarinėse mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Choras yra surengęs koncertų Lietuvoje ir svetur: Prancūzijoje, Lenkijoje, Italijoje, Latvijoje, Estijoje, Ispanijoje ir kt. Savo meistriškumą choras tobulina kasmet rengiamoje vasaros grigališkojo choralo savaitėje Marijampolėje, kur kviečiami dėstyti geriausi Europos grigališkojo choralo žinovai. Choro bendradarbiavimas su M. Sławeckiu taip pat prasidėjo 2019 m. choralo savaitėje Marijampolėje. Koncertą „Ave Maria. Ave Maris stella“ kaip dalį projekto „Palaimintasis miestas“, bendradarbiaudama su Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, organizuoja Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugija Vilniuje. Projektu norima įprasminti šio ryškaus tarpukario ir išeivijos menininko veiklą taip pat ir bažnytinės muzikos srityje (V. Jakubėnas buvo ir vargonininkas); projekto sumanytoja – muzikologė Beata Baublinskienė. Projekto partnerė – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Projektą remia Vilniaus miesto savivaldybė.

Renginio skelbimas