Prasideda projektas „Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas“

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirašusi finansavimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra įgyvendina projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Projektas „Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinamas 5 neformaliojo švietimo mokyklose Vilniaus mieste – Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje, Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykloje, Vilniaus chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės“, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje ir Vilniaus miesto sporto centre.

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudaro 1 537 598,46 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 1 817 477,51 Eur.

Įgyvendinus projektą neformalaus ugdymo paslaugų teikimas penkiose Vilniaus miesto savivaldybės neformalaus ugdymo įstaigose taps kokybiškesnis, efektyvesnis (koncentruojantis į ugdymo kokybę, o ne ūkio dalies problemų sprendimą), geriau atitinkantis tikslinių grupių poreikius. Projekto įgyvendinimo metu bus atliktas  5 neformalaus švietimo įstaigų infrastruktūros atnaujinimas, t.y. bus vykdomi remonto darbai, bus įsigyta nauja įranga ir baldai.

Po projekto  įgyvendinimo vaikams bus sudarytos kokybiškos ugdymo sąlygos. Pagerėjus teikiamų paslaugų kokybei bei jų prieinamumui bus geriau tenkinama neformaliojo ugdymo paklausa pagal mokinių ir tėvų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius. Pagerinta infrastruktūra taip pat paskatins rinktis šias neformalaus ugdymo įstaigas bei kasmet  pritrauks naujų paslaugų naudotojų. Projekto dėka bus pagerinta paslaugų teikimo kokybė, kuri atitiks tikslinės grupės poreikius, susijusius su kokybišku ugdymu ir saviraiškos galimybėmis.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti reikalingą įrangą kiekvienai neformalaus ugdymo įstaigai pagal jos vykdomas veiklas ir poreikius: lempas modelių apšvietimui, molbertus, ekspozicijų kabinimo įrangą, grafikos stakles, žiedimo stakles, įvairius muzikos instrumentus – saksofoną, pūstukus saksofonui, trimitus, klarnetus, pianinus, fortepijoną, varpelius, lietaus vamzdžius, tambūrinus, trikampį, marakasus, tarškalą, metalofoną, kalimbas, ksilofoną, džembę, lietaus varpelius, fleitas, obojus, trombonus, tūbas, smuikus, violončeles, altus, stovus natoms su priedais.

Taip pat projektorius su ekranais, kompiuterius, mikrofonus, garso sistemą, garso kolonėles, salės apšvietimo įrangą, televizorius, vaizdo/garso įrašymo įrangą bei interaktyvias lentas ir įvairią sporto įrangą – laisvųjų pratimų kilimus su priedais, lygiagretes su priedais, batutą, tiltelius, buomus su priedais, atraminių šuolių stalus su priedais, gimnastikos arklius su rankenomis ir priedais, žiedus su priedais, gimnastikos grybus su priedais, gimnastikos kūgį su priedais, jėgos stakles, skersinius su priedais, kreidos stovą, grindų inkarus, gimnastikos takelį, stalo teniso stalus.

Projekto veiklų pabaiga numatoma 2023 m. I ketvirtis.