Prasidėjo 2016 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos procedūros

 

Pasibaigus Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškų priėmimui, Vilniaus miesto savivaldybė gavo 10 neįgaliųjų socialinės integracijos pe kūno kultūrą ir sportą projektus.

Visų pateiktų projektų prašoma suma 2016 metams – 202 tūkst. 305 eurai.Projektams finansuoti 2016 metais bus skirta 64 tūkst. 128 eurų iš Valstybės bei Savivaldybės biudžetų lėšų.

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sporta projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, Projektų vertinimo ir atrankos komisija iki 2015 m. gruodžio 20 d. turi baigti projektų vertinimą bei parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl lėšų paskirstymo projektams finansuoti 2016 metais.

Informuojame, kad visi projektų konkurso dalyviai apie priimtus sprendimus dėl jų projektų finansavimo bus informuoti Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl lėšų paskirstymo.