Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Informuojame, kad yra parengtas atnaujintas Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo projektas bei pakoreguoti ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai.

Rengiant teisės aktų projektus buvo atsižvelgta į mokyklų vadovų ir gyventojų siūlymus, pastebėjimus ir patirtį, sukauptą vykdant priėmimą 2019–2020 m. m.

Su priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo projektu ir Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiais galite susipažinti čia.

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (lenkų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (rusų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (lenkų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (rusų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (lietuvių mokomąja kalba ) aptarnavimo teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (lenkų mokomąja kalba ) aptarnavimo teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (rusų mokomąja kalba ) aptarnavimo teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės specialiųjų mokyklų aptarnavimo teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinančių specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas, savitos pedagoginės sistemos elementus, konkursinių mokyklų aptarnavimo teritorijos

Savo pasiūlymus ir pastabas iki 2019 m. gruodžio 31 d. galite siųsti el. paštu [email protected].