Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

 

Informuojame, kad yra parengtas atnaujintas Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo projektas bei pakoreguoti ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai.

Rengiant teisės aktų projektus buvo atsižvelgta į mokyklų vadovų ir gyventojų siūlymus, pastebėjimus ir patirtį, sukauptą vykdant priėmimą 2018–2019 m. m.

Su priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo projektu ir Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiais galite susipažinti čia.

Priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo projektas

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (lenkų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (rusų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (lenkų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (rusų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijos
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (lietuvių mokomąja kalba ) aptarnavimo teritorijos
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (lenkų mokomąja kalba ) aptarnavimo teritorijos
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (rusų mokomąja kalba ) aptarnavimo teritorijos
Vilniaus miesto savivaldybės specialiųjų mokyklų aptarnavimo teritorijos
Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinančių specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas, savitos pedagoginės sistemos elementus, konkursinių mokyklų aptarnavimo teritorijos

Savo pasiūlymus ir pastabas iki 2019 m. sausio 23 d. galite siųsti el. paštu grazina.doveikiene@vilnius.lt.