Priminimas tėveliams: kokiomis ugdymo priemonėmis reikia pasirūpinti patiems?

 

Gerb. mokinių tėveliai, (globėjai,  rūpintojai),

Naujuosius mokslo metus pasitinkame sveikindami ir linkėdami sėkmės, o kad viskas vyktų kuo sklandžiau, primename keletą svarbių dalykų:

Mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, vadovėliais aprūpinami nemokamai – tai užtikrinama vadovaujantis LR Švietimo įstatymo 70 str. 3 dalimi. Atkreipiame dėmesį, kad remiantis šio straipsnio 5 dalimi, individualiomis mokymosi priemonėmis – pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis – moksleivius aprūpina patys tėvai, globėjai, rūpintojai.

Įsigyjant vadovėlius ar kitas mokymo priemones, galima  pasinaudoti įstaigos mokinio krepšelio lėšomis. Sprendimą dėl mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ir vadovėlių ar kitų mokymo priemonių įsigijimo priima mokyklos vadovas klausimą suderinęs su mokyklos taryba.

Taip pat primename, kad yra teikiama finansinė parama (76 Eur) įsigyti mokinio reikmenims skiriama mokiniams vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka. Prašymai gauti paramai mokinio reikmėms priimami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriuje. Daugiau informacijos, kuriems mokiniams gali būti teikiama parama mokinio reikmėms įsigyti, galite sužinoti sekant žemiau pateiktą nuorodą

Nuoroda

Turiningų ir šviesių Jums mokslo metų!