Pristatomas Vilniaus kultūros paslaugų sektoriaus būklės tyrimas

Vilnius – savo kultūra išsiskiriantis ir nuolat augti siekiantis miestas. Svarbios įtakos miesto kultūros vystymuisi turi 2020 m. pabaigoje miesto Tarybos priimtos Vilniaus miesto savivaldybės kultūros politikos strateginės gairės 2021-2023 m.

Siekiant atsakyti į aktualius strateginių gairių klausimus ir išsiaiškinti Vilniaus gyventojų poreikius, 2021 m. Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros reikalų komitetas inicijavo Vilniaus miesto kultūros paslaugų sektoriaus būklės tyrimą.

Bendradarbiaujant su KOG institutu ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ buvo apklausti Vilniaus gyventojai, tautinių mažumų bendruomenės atstovai, kultūros srities ekspertai, kultūros įstaigų darbuotojai.

Remiantis šių apklausų duomenimis ir pasitelkus viešai prieinamą informaciją, Lietuvos statistikos departamento statistinius duomenis ir Vilniaus miesto savivaldybės kultūros įstaigų duomenis, buvo parengta Vilniaus miesto kultūros paslaugų sektoriaus būklės apžvalga, kuria siekiama įvertinti dabartinę Vilniaus kultūros sektoriaus situaciją ir ją lemiančius išorinius bei vidinius veiksnius. Taip pat parengta Vilniaus kultūros sektoriaus SSGG analizė ir rekomendacijos Vilniaus miesto savivaldybei, palengvinančios gairėse numatytų priemonių įgyvendinimą ir pagrindinių veiklos stebėsenos rodiklių pradinių reikšmių įsivertinimą.

Numatoma, kad siekiant sekti pokyčius kultūros srityje, tam tikros tyrimo dalys bus kartojamos kas 2 metus.

Dalijamės atlikto tyrimo ataskaitomis, maloniai kviečiame skirti laiko ir susipažinti su rezultatais.

Kultūrą kuriame kartu!

Vilniaus miesto kultūros paslaugų sektoriaus būklės apžvalga

Kultūros sektoriaus ekspertų apklausos ataskaita

 

Tautinių bendrijų galimybės puoselėti kultūrą

 

Vilniaus miesto gyventojų apklausa apie kultūrą