Pristatyti Europos Sąjungos tarpregioninio bendradarbiavimo Interreg Baltijos jūros regiono programos lėšomis finansuojamo projekto „Kūrybiniai uostai“ rezultatai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su EUROCITIES miestais partneriais  įgyvendino ES projektą „Kūrybiniai uostai”. Projektą finansavo Europos Sąjungos tarpregioninio bendradarbiavimo Interreg Baltijos jūros regiono programa. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019-2021 metai. Projekto vertė – 3079,8 tūkst. eurų. Vilniaus projekto vertė – 174,3 tūkst. eurų.

Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Gėtės institutas (Miunchenas, Vokietija), Hamburgo Kūrybinė visuomenė (Vokietija), Nordkolleg Rendsburg (Rendsburg, Vokietija), Danijos kultūros institutas (Kopenhaga, Danija), Talino Technologijos universitetas (Estija), Talino verslo inkubatorių fondas (Estija), NVO Kūrybiška Estija (Talinas, Estija), Pietryčių Suomijos Taikomųjų mokslų universitetas (Mikkeli, Suomija), Vakarų Pomeranijos regionas (Ščecinas, Lenkija), Ščecino Menų ir kūrybinių industrijų inkubatorius (Lenkija), Filmby Aarhus (Aarus, Danija), Medijų evoliucija (Malmė, Švedija), nekomercinė organizacija „Europos – Rusijos bendradarbiavimas“.

Pagrindiniai projekto „Kūrybiniai uostai” tikslai yra įtraukiant vietos valdžios institucijas, kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtros paramos agentūras, kultūrinių ir kūrybinių industrijų centrus, inkubatorius, asociacijas ir aukštojo mokslo institucijas skatinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtrą bei kurti palankią aplinką kūrybinių verslų plėtrai Baltijos jūros regione.

Šių metų lapkričio 11 dieną Energetikos ir technikos  muziejuje įvyko projekto ,,Kūrybiniai uostai“ dalyvių susitikimas, kuriame Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijų atstovai aptarė projekto įgyvendinimo rezultatus. Pasak projekto vadovės, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausios specialistės Veronikos Jaruševičiūtės projektas suteikė galimybę keistis žiniomis, jo metu sukurtoje viešoje žinių platformoje www.creativeports.eu pristatyta ne tik šalių partnerių apžvalgos, bet ir projekto eigoje sukurtas tarptautiškumo įrankių katalogas ir mokymosi moduliai.

Projekto metu parengtą rekomendacijų dėl Vilniaus kūrybinių industrijų plėtros skatinimo veiksmų planą susitikime pristatė prof. Jūratė Černevičiūtė, prof. Rolandas Strazdas ir dr. Rasius Makselis. Prof.Jūratė Černevičiūtė plačiau apžvelgė Vilniaus kūrybinių industrijų sektoriaus  analizės duomenis ir atkreipė dėmesį į dinamiškai augantį Vilniaus kūrybinių industrijų sektorių, bei rekomendacijose kvietė pripažinti kūrybinių industrijų sektorių strateginiu Vilniaus miesto ekonomikos plėtros  sektoriumi.

Susitikime dalyvavusi Vilniaus mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė pasidžiaugė galimybėmis, kurias atveria tarptautiniai projektai ir patirties mainai. „Nepaisant užklupusios pandemijos, kuri privertė koreguoti projekte numatytas veiklas, galime vertinti pasiektus rezultatus. Vilnius patikimas partneris tarptautiniuose projektuose“, akcentavo Edita Tamošiūnaitė.