Projektas „Kultūra – visiems“

ACCESS. Culture for all.

https://urbact.eu/access

Projektą finansuoja Europos Sąjungos tarpregioninio bendradarbiavimo Urbact programa.

Projektas įgyvendinamas keliais etapais. 2019-2020 metais vyko projekto pirmasis etapas. Šio etapo projekto vertė – 2149416 eurų. Vilniaus projekto vertė – 10134 eurai.

2020-2023 metais vyksta antrasis projekto etapas. Šio etapo projekto vertė – 614450 eurų. Vilniaus projekto vertė – 49820 eurai.

Projektui vadovauja Amsterdamo savivaldybė (Nyderlandai). Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Sofijos savivaldybė (Bulgarija), Rygos savivaldybė (Latvija), Talino miesto savivaldybės administracija (Estija), Londono savivaldybė (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), Lisabonos miesto savivaldybė (Portugalija), Dublino savivaldybė (Airija).

Europos miestai-sostinės skiriasi savo dydžiu, forma ir politine sandara, tačiau visi jie turi bendrą viziją bei ambiciją: išskirti kultūrą kaip prioritetą, praturtinančią vietos žmonių gyvenimus, padedančią užtikrinti urbanistinę plėtrą, ekonomikos vystymąsi ir pritraukiančią milijonus turistų per metus.

Keturi miestai (Amsterdamas, Londonas, Lisabona ir Stokholmas) yra Pasaulio Miestų Kultūros Forumo (globalaus tinklo, siekiančio užtikrinti gerosios praktikos perdavimą kultūros politikos srityje) nariai. Tai padeda miestams dalintis patirtimis, įkvėpti vieni kitus ir užmegzti naujas partnerystes. Amsterdamo miesto savivaldybė vadovauja naujai URBACT III iniciatyvai, kuri siekia sukurti Europos platformą, padėsiančią analizuoti poveikio veiksnius, stiprybes bei praplėsti miestų tarpusavio santykius Europoje.

Tarptautinių mainų metu įgyta patirtis, žinios bei įsigilinimas į Vilniaus kultūrinę situaciją, bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis bei URBACT vietos paramos grupe, padeda siekti pagrindinio projekto tikslo – mažinti kultūrinę izoliaciją, stiprinti bendruomeniškumo jausmą ir užtikrinti aktyvų gyventojų dalyvavimą kultūriniuose renginiuose.

Projekto metu analizuojamos trys pagrindinės temos:

  1. Bendruomenės ir ekosistemų kūrimas
  2. Atvirų erdvių pritaikymas kultūrinėms reikmėms
  3. Tarpsektorinis bendradarbiavimas ir atviros prieigos kūrybiniai centrai

Projekto pareiškėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, paraišką pasirašė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Projektą koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja, veikianti  pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 29  d.  įsakymu Nr. 30-2806/19 „Dėl Alinos Kovalevskajos įgaliojimo“  suteiktą įgaliojimą.

Projektą administruoja Valdymo grupė, patvirtinta 2020 m. sausio 13  d.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-68/20 „Dėl Europos Sąjungos tarpregioninio bendradarbiavimo programos „Urbact“ lėšomis finansuojamo projekto „Kultūra – visiems“ įgyvendinimo valdymo grupės sudarymo“:

Veronika Jaruševičiūtė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (projekto koordinatorė, atsakinga už šalių bendrų reikalų įgyvendinant projektą tvarkymą ir koordinavimą, tarpinių ir galutinės ataskaitų rengimą ir pateikimą Europos Komisijai, projekto viešinimą, informacijos apie rengiamą projektą pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims);

Giedrė Rudminienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (projekto koordinatoriaus pavaduotoja, atsakinga už projekto techninių ataskaitų parengimą ir techninių dokumentų derinimą su pagrindinio projekto partnerio – Birmingemo miesto atstovais, techninių ataskaitų ir informacijos apie rengiamą projektą pateikimą auditui ir valdymo grupės nariams);

Laima Rinkevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio finansininkė (projekto finansininkė, atsakinga už projekto buhalterinę apskaitą, finansines ataskaitas, finansinius atsiskaitymus su Europos Komisija ir trečiosiomis šalimis bei tinkamą finansinių dokumentų pateikimą auditui);

Renata Lisovska-Urbanovič – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (projekto finansininko pavaduotoja, atsakinga už projekto dalyvių darbo užmokesčio skaičiavimą, finansinių tarpinių ir galutinės ataskaitų rengimą ir pateikimą auditui, informacijos apie rengiamą projektą pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims);

Rūta Matonienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vyresnioji patarėja (projekto ekspertų grupės koordinatorė, atsakinga už Vilniaus miesto savivaldybės atliktų tyrimų medžiagos projekto pateikimą išorės ekspertams ir partneriams, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims, tarpinių ir galutinės ataskaitų rengimą ir pateikimą Europos Komisijai);

Lina Melianienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja (projekto stebėsenos koordinatorė, atsakinga už projekto veiklų įgyvendinimo priežiūrą ir informacijos apie projekto įgyvendinimą pateikimą išorės ekspertams ir partneriams, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims, tarpinių ir galutinės ataskaitų rengimą ir pateikimą Europos Komisijai);

Onutė Adulčikienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupės vyriausioji specialistė (valdymo grupės narė, atsakinga už projekto stebėseną, tarpinių ataskaitų rengimą ir pateikimą projekto koordinatoriui ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims);

Justina Tamošiūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (valdymo grupės narė, atsakinga už projekto viešuosius pirkimus, informacijos apie rengiamus projektus pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims);

Laura Švežauskaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistė (valdymo grupės narė, atsakinga už komunikaciją su užsienio partneriais, informacijos apie rengiamus projektus pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims);

Jūratė Pazikaitė – viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro direktorė (valdymo grupės narė, atsakinga už komunikaciją su užsienio partneriais, projekto viešinimą, informacijos apie rengiamus projektus pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims);

Oksana Treščenko – viešosios įstaigos Vilniaus rotušė valdytoja (projekto tikslinės grupės koordinatorė, atsakinga už Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų plano parengimą ir pateikimą išorės ekspertams ir partneriams, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims, tarpinių ir galutinės ataskaitų rengimą ir pateikimą Europos Komisijai).

 

Projekto viešinimas:

Vilniaus miesto savivaldybė:

Vilniaus miesto savivaldybės Centrinė biblioteka:

Grigiškių kultūros centras:

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija:

Kristupo festivalis:

Vilniaus kino biuras:

 Vilniaus Road Map_LT