Projektas „Kūrybiniai uostai” – naujos galimybės kūrybinėms industrijoms ir kūrybiniams verslams

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su EUROCITIES miestais partneriais  įgyvendina ES projektą „Kūrybiniai uostai”. Projektą finansuoja Europos Sąjungos tarpregioninio bendradarbiavimo Interreg Baltijos jūros regiono programa. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019-2021 metai. Projekto vertė – 3079,8 tūkst. eurų. Vilniaus projekto vertė – 174,3 tūkst. eurų.

Projektą įgyvendina: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Gėtės institutas (Miunchenas, Vokietija), Hamburgo Kūrybinė visuomenė (Vokietija), Nordkolleg Rendsburg (Rendsburg, Vokietija), Danijos kultūros institutas (Kopenhaga, Danija), Talino Technologijos universitetas (Estija), Talino verslo inkubatorių fondas (Estija), NVO Kūrybiška Estija (Talinas, Estija), Pietryčių Suomijos Taikomųjų mokslų universitetas (Mikkeli, Suomija), Vakarų Pomeranijos regionas (Ščecinas, Lenkija), Ščecino Menų ir kūrybinių industrijų inkubatorius (Lenkija), Filmby Aarhus (Aarus, Danija), Medijų evoliucija (Malmė, Švedija), nekomercinė organizacija „Europos – Rusijos bendradarbiavimas“.

Pagrindiniai projekto „Kūrybiniai uostai” tikslai yra įtraukiant vietos valdžios institucijas, kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtros paramos agentūras, kultūrinių ir kūrybinių industrijų centrus, inkubatorius, asociacijas ir aukštojo mokslo institucijas skatinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtrą bei kurti palankią aplinką kūrybinių verslų plėtrai Baltijos jūros regione.

Šių metų gegužės 10 dieną viešosios įstaigos „Kino pavasaris“ biure įvyko projekto ,,Kūrybiniai uostai“ dalyvių susitikimas, kuriame Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijų atstovai aptarė projekto įgyvendinimo eigą. Projekto vadovė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Veronika Jaruševičiūtė pristatė projekto struktūrą ir veiklas. Pasak Veronikos Jaruševičiūtės, projekte numatyti uždaviniai keistis žiniomis ir patirtimi, išbandyti tarptautiškumo paramos įrankius, sukurti viešą informacinę žinių platformą, inicijuoti kūrybinių industrijų sekretoriatą, veikiantį Baltijos jūros regione, bei kitos numatytos veiklos suteiks ne tik žinių, bet ir naujų galimybių Vilniaus miesto kūrybos sektoriui.

Projekto asocijuotas partneris Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, didžiausia kūrybos sektoriaus skėtinė organizacija. Pasak asociacijos direktorės Romos Survilienės, kuri susitikime plačiau pristatė projekte numatomą tarptautiškumo įrankių apžvalgą ir išbandymą, šis projektas yra savalaikis ir svarbus kūrybinių industrijų ekosistemai, nes iki šiol daugelis eksporto paramos priemonių nepritaikytos kūrybinio verslo specifikai, o projekto veiklos leis ne tik susipažinti su partnerių šalyse veikiančiomis priemonėmis, bet ir dalį jų išbandyti. Vilniaus miestui projekto veiklos suteikia galimybę užimti lyderio vaidmenį ne tik nacionaliniu, bet regioniniu lygmeniu.

Algirdas Ramaška, tarptautinio festivalio „Kino pavasaris“ vykdantysis direktorius, susitikime apžvelgė praėjusį festivalį ir pristatė kaip pastaraisiais metais išaugo festivalio tarptautiškumas, kai iš besimokančių tarptautinėje erdvėje, organizacija išaugo į savo patirtimi galinčius dalintis ir būti pavyzdžiu, bei imtis lyderio vaidmens bendradarbiaujant su užsienio partneriais. Šie pasiekimai leis atrasti savo vaidmenį projekte „Kūrybiniai uostai“, nes „Kino pavasaris“ mato dar daug galimybių augti ir tobulėti.

Susitikime dalyvavusi ir sėkmingo projekto įgyvendinimo palinkėjusi Vilniaus mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė, apibendrindama susitikimą pasidžiaugė „Kino pavasario“ komandos aukščiausio lygio profesionalumu, kuris ne tik augina Vilniaus tarptautiškumą, bet ir kasmet suburia didžiausias Vilniaus bendruomenės auditorijas. „Projektas „Kūrybiniai uostai“ ambicingas ir reikalingas ne tik Vilniaus kūrybos bendruomenei, bet ir miesto politikams – glaudus mūsų bendradarbiavimas bus projekto sėkmės raktas ir leis įgyvendinti iškeltus tikslus kurti dar geresnes sąlygas mūsų kultūros organizacijų tarptautiškumui“, akcentavo Edita Tamošiūnaitė.

 

Daugiau apie projektą:

http://www.creativeports.eu/homepage/

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/creative-ports-173.html