Projektas „Lietuvių kalbos pamokos Žaliakalnio darželio-mokyklos pradinukams Naujosios Vilnios bibliotekoje“

Naujosios Vilnios biblioteka, palaikydama Vilniaus m. savivaldybės inicijuotą atviros mokyklos iniciatyvą, kartu su Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos pradinių klasių mokytojais ir mokiniais pradeda vykdyti bendrą edukacinę programą „Augu skaitydamas“, skirtą lietuvių kalbos mokymuisi ir skaitymo skatinimo stiprinimui 2022-2023 m.

Pamokos Žaliakalnio darželyje-mokykloje vyksta lenkų kalba, todėl programos tikslas: 1-4 klasių mokiniams 1 kartą per savaitę Naujosios Vilnios bibliotekoje organizuoti lietuvių kalbos pamokas, naudojant neformalius žaidimų, teatro, muzikos ir judesio ugdymo metodus, siekiant stiprinti valstybinės kalbos įgūdžius, bei lavinti skaitymo įgūdžius kūrybinių užsiėmimų metu.

Edukacinio pobūdžio pamokėlėse bus naudojamos įvairios interaktyvios ir multisensorinės pojūčius lavinančios priemonės, integruotai stiprinant ir vaikų emocinį intelektą, bei padedant įveikti emocinę įtampą. Bibliotekos erdvės yra pritaikytos vaikų mokymuisi ir bendravimui, todėl ir formalios pamokos vykdomos nauju formatu gali tapti patrauklesnės ir įdomesnės,  mokiniai labiau įtraukiami į įvairesnes praktinio pritaikymo gebėjimus ugdančias veiklas.

Per veiklų įvairovę,  mokymąsi bendradarbiaujant, tyrinėjant, taikant žinias praktikoje, mokiniams sudaroma galimybė atskleisti stipriąsias savo puses, pagerinti tiek valstybinės kalbos, tiek kompetencijų ugdymo pasiekimus.