Projekto veiksmų plane ‒ siūlymai gerinti Vilniaus KKI ir inovacijų ekosistemą

Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2017 m. pradžios dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe finansuojamame projekte „URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“.

Šio projekto tikslas – išanalizuoti būdus, kaip kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės gali sėkmingiau komercializuoti savo produktus ir paslaugas, pasinaudoti atviromis laboratorijomis ir kūrybiniais centrais. Projektui vadovauja Birmingemo Universitetas (Jungtinė Karalystė). Vilnius, kaip ir kiti miestai – Lisabona (Portugalija), Lacijo regionas (Italija), Fomento San Sebastijanas (Ispanija), Zagrebas (Kroatija), Bratislava (Slovakija), Kranis (Slovėnija), ‒ dalyvauja partnerio teisėmis.

Projekto metu vyksta politikos priemonių peržiūros ir vertinimo sesijos, rengiami miestų veiklos įgyvendinimo planai, kaip efektyviau skatinti kūrybines inovacijas.

Birželio 5 d. Vilniuje projekto dalyviams buvo pristatytas Vilniaus vietos veiksmų įgyvendinimo planas, moderuotos diskusijos metu pateikti siūlymai ir rekomendacijos plano tobulinimui.

Renginio dalyvius sveikinusi mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė pabrėžė, kad šis projektas svarbus Vilniaus miestui skatinant kūrybines industrijas ir inovacijas, kurios kuria miestui aukštą pridėtinę vertę, didina jo patrauklumą ir konkurencingumą. Projektas suteikia galimybę jausti kitų kūrybinių Europos miestų pulsą. Kartu tai puiki priemonė, galinti prisidėti rengiantis naujam Vilniaus miesto strateginio planavimo laikotarpiui.

Projekto „URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“ Vilniaus miesto įgyvendinimo plane numatyti keli pagrindiniai siūlymai, kuriuos pristatė Ateities visuomenės institutas. Pirma, įtvirtinti Vilniaus miesto strateginiame plane kultūrinių ir kūrybinių industrijų (KKI), inovacijų skatinimo prioritetą, koreliuojant su nacionaliniais prioritetais. Antra, numatyti tvarias finansavimo programas KKI ir inovacijų skatinimo ekosistemos kūrimui ir skatinimui, kurios apimtų dalyvių identifikavimą ir telkimą, tarpusavio, tarpsektorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, inovatyvių paslaugų, produktų kūrimą, komercinimą ir kt. Trečia, nustatyti Vilniaus kūrybinių centrų ir laboratorijų tankumą, sėkmingai veikiančius modelius ir poreikius.

Veiksmų plano aptarime dalyvavusi Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkė Živilė Diavara pasidžiaugė, kad projektas paskatino bendradarbiauti Vilniaus KKI organizacijas ir keistis gerąja patirtimi su kitais Europos miestais. „Išsigryninome, kokioje situacijoje esame, identifikavome poreikius. Sprendžiame panašius klausimus kaip ir kiti lyderiaujantys kūrybiniai miestai – Lisabona Birmingemas – poreikį apjungti KKI dalyvius vienoje platformoje, nustatyti, ko trūksta darniam ekosistemos veikimui ir suplanuoti efektyvias ilgalaikes priemones jų skatinimui.“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Audronis Imbrasas pabrėžė, kad veiksmų plano rengimas yra aktualus ir reikalingas. Projekto rėmuose rengiamas veiksmų planas turėtų būti išdiskutuotas su platesne miesto kūrybinių ir kultūrinių industrijų atstovų auditorija ir pristatytas Vilniaus miesto politikos formuotojams.