Mokiniai siūlo tarpusavio konfliktus spręsti mediacijos būdu

2019 m. vasario pradžioje Vilniaus miesto savivaldybėje vyko renginys „Mediacija mokykloje“, kuriame dalyvavo savivaldybės administracijos atstovai, Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų socialiniai pedagogai, mokytojai ir mokiniai. Renginio metu Mokyklinės ir bendraamžių konfliktų mediacijos centro prie Vilniaus Simono Konarskio mokyklos parengti bendraamžių konfliktų mediatoriai – Vilniaus Simono Konarskio mokyklos ir Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos mokiniai – supažindino su nauju, Lietuvoje dar tik besiskinančiu kelią mokinių konfliktų sprendimo būdu – mediacija.

Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė sostinės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė, kuri pabrėžė, kad kiekvienas taikus konflikto sprendimo būdas yra geras ir mediacija galėtų būti viena iš priemonių konfliktų tarp jaunimo sprendimui.

Parodomosios mediacijos metu mokiniai be suaugusiųjų pagalbos bandė išspręsti beveik kiekvienam paaugliui pažįstamą situaciją. Mokiniai parodė, jog nesutarimus dažniausiai lydi stiprios neigiamos emocijos, tokios kaip pyktis, o nesusikalbėjimų priežastis – pokalbių ir empatijos trūkumas. Moksleiviai pademonstravo, kaip taikiai, neieškant kaltų, nepamokslaujant, galima pasiekti visiems priimtiną sprendimą.

Mokyklinės ir bendraamžių konfliktų mediacijos centro vadovė, profesionali mediatorė, mokyklinių konfliktų mediatorė ir edukatorė, teisininkė, kelių universitetų lektorė Jolanta Tupko-Mazur apibūdino šį procesą ir pažymėjo, kad jis ne tik padeda gerinti mokyklos mikroklimatą, bet ir yra viena iš smurto bei patyčių prevencijos priemonių: padeda ugdyti bendravimo, pagrįsto empatija, įgūdžius, gerina konfliktų sprendimo įgūdžius, stiprina tarpmokyklinį bendradarbiavimą, moko atpažinti savo ir kitų emocijas, jas valdyti, ugdo atsakomybę. J. Tupko-Mazur džiūgauja, kad bendraamžių konfliktų mediatoriai, nors ir iš skirtingų mokyklų, bet jau yra stipri komanda. Jie glaudžiai bendradarbiauja, dalijasi patirtimi, pastebėjimais ir padeda vieni kitiems mokytis, bendrai išsiaiškina per pamokas nesuprastus dalykus. Taigi konfliktai ne tik skiria žmones, bet ir jungia.

Vilniaus Simono Konarskio mokyklos direktorius Valerijus Jaglinski pažymėjo, kad 7–12 klasių mokiniai yra linkę konfliktus spręsti savarankiškai. Mediacija mokykloje mažina mokinių konfliktų skaičių ir yra lengvai suderinama su kitomis prevencinėmis programomis, puikiai jas papildo.

Po renginio į savivaldybę susirinkę įvairių mokyklų mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę išgirsti atsakymus į juos dominančius klausimus iš praktikuojančių bendraamžių konfliktų mediatorių ir jų vadovės. Kitų Vilniaus mokyklų mokytojai ir administracijos atstovai buvo susidomėję, norėjo sužinoti, kaip galima organizuoti mokinių mediacijos mokymus jų mokyklose. Mokiniai taip pat aktyviai diskutavo: reiškė savo nuomonę, aptarinėjo privalumus ir trūkumus. Bendrai buvo sutarta, kad tai yra geras būdas spręsti mokinių konfliktus, tačiau tai neturėtų būti taikoma patyčių atveju. Diskusijos metu akcentuota, jog pagrindinis mokinių mediacijos tikslas – ugdyti socialiai atsakingą, aktyvų jauną žmogų. Kuo anksčiau išmokstame konfliktus su bendraklasiais, mokytojais ir šeimos nariais spręsti taikiai, tuo kokybiškesnis mūsų bendravimas.

Bendraamžių konfliktų mediacija Lietuvos mokyklose vis dar naujovė, tačiau centro vadovė stengiasi, kad šis būdas savo kelią Lietuvoje skintųsi kuo sparčiau ir kviečia prie jos taikymo prisijungti kitas mokyklas.

Vilniaus Simono Konarskio mokykla ir Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija – tai pirmosios Lietuvos mokyklos, kuriose kompleksiškai įgyvendinta ir taikoma bendraamžių konfliktų mediacija. Šios mokyklos yra puikus pavyzdys, kaip galima glaudžiai bendradarbiauti ir suburti vieningą mediatorių komandą.