„SALVE!“ – PASVEIKINIMAS VILNIUI

Festivalio „SALVE!“ idėja gimė ruošiantis artėjančiam Vilniaus 700 metų jubiliejui. Tai kasmetinė kūrybinių iniciatyvų platforma, jungianti profesionalius nepriklausomus menininkus (kuriančius teatro, muzikos, šokio, vizualaus meno srityse). Pagrindinis festivalio siekis – meninės raiškos formomis atskleisti istorinį Vilniaus naratyvą, kaip „vieno Vilniaus namo istoriją“. Vilniaus senamiestyje esantis Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus tampa išskirtine  ir istoriniu aspektu itin reikšminga „kultūrininkų Meka“, nes jau pačiame pavadinime-akronime SALVE yra užkoduotas festivalio devizas: Su[si]kurk Artistiškai Laisvą Vilniaus Erdvę!

Tiek Marijos ir Jurgio Šlapelių 1906 m. įkurtas lietuvių knygynas, tiek jų namai Pilies gatvėje daugiau nei pusę amžiaus būrė Vilniaus lietuvių bendruomenę draugėn, neleido tautai palūžti visų okupacijų fone. Čia lankydavosi Jonas Basanavičius, Juozas Tumas-Vaižgantas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Mikas ir Kipras Petrauskai, Jonas Jablonskis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Lazdynų Pelėda, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Kazys Šimonis, Julija Matjošaitienė-Biliūnienė bei daugelis kitų didžių lietuvių kultūros, meno ir mokslo asmenybių.

2020 m. birželio 5 d. sukako 140 metų nuo iškilios visuomenininkės, knygininkės, pirmosios lietuvių operos solistės Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės (1880–1977) gimimo. Visą savo ilgą gyvenimą – devyniasdešimt septynerius metus – ji praleido gimtajame Vilniuje. Ši ikoniška asmenybė neretai buvo vadinama tiesiog „pirmąja Birute“ (ji buvo pirmosios nacionalinės operos – M. Petrausko „Birutė“ – pagrindinės rolės atlikėja) ar „seniausia vilniete“ (jos bičiulė Julija Matjošaitienė-Biliūnienė juokais sakydavo: „Būti Vilniuje ir nematyti Šlapelienės, tai tas pats kas būti Romoje ir nematyti popiežiaus…“). Pirmuoju festivaliu buvo pažymėti Marijos Šlapelienės jubiliejiniai metai, o parengta programa leido nukeliauti į Šlapelių epochą bei pažinti to meto asmenybes.

2021 metų festivaliu pagerbėme tautos patriarchą – daktarą Joną Basanavičių, kurio 170-ąsias gimimo metines tais metais minėjome. Praėjusių metų festivalyje buvo prisimintos reto ryškumo žvaigždės, kadaise švytėjusias meno padangėje bet šiandien, deja, užmirštos. Tarp jų savo laiką pralenkusi menininkė Domicelė Tarabildienė, Veronika Podėnaitė (1902–1933), arba Vėra Gaila, pirmoji moteris lietuvė, dainavusi Milano teatro „La Scala“ scenoje, italams prisistatydavusi „una artista lituana“ ir daugelis kitų.

2023 m. festivalis skiriamas Vilniaus 700-ajam jubiliejui ir Miko Petrausko 150-osioms gimimo metinėms.

Festivalio globėjas: profesorius Vytautas Landsbergis

Festivalio organizatoriai: Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, VšĮ „Meno ekspansija“

Festivalio režisierė: Eglė Tulevičiūtė