Sapiegų rūmai kviečia prisijungti prie mokymosi bendruomenės

 

Sapiegų rūmai kviečia visus, besidominčius šiuolaikiniu menu, rūmų istorija, architektūra ir restauravimu, burtis į mokymosi bendruomenę, kuri birželio–gruodžio mėnesiais aktyviai mokysis kartu su kitais ir vienas iš kito.

Pasaulyje mokymosi bendruomenės egzistuoja įvairiuose laukuose ir įvairiais formatais – tai gali būti įmonėse suburtos specialistų grupės konkrečiai problemai spręsti ar savarankiška, nuo institucijos nepriklausoma žmonių grupė, kuri organizuoja mokymosi kartu procesą. Tokios bendruomenės buriamos ir meno institucijose, suteikiant progą lėtesniam ir gilesniam meno patyrimui. Mokymosi bendruomenės narius sieja sritis, kuria jie domisi, ir bendra praktika, kurią jie plėtoja reguliariai susitikdami, dalindamiesi žiniomis ir įgyvendindami bendras užduotis.

„Šiuo metu Sapiegų rūmai yra ideali vieta tokiai bendruomenei burtis. Labai svarbu, kad tiek dabar veikianti paroda, tiek rūmų istorija ir restauravimas, aprėpia daug skirtingų kontekstų, istorinių laikotarpių. Tai atveria labai platų tyrimo lauką ir tuo pačiu rūmuose sukuriamos sąsajos tarp šių skirtingų laukų. Svarbu suprasti, kad bendruomenė susipažins su įvairiu turiniu, tačiau tirs vieną galbūt labai specifinį aspektą, keliant tikslą ieškoti įvairių tarpdisciplininių sąsajų, tarp skirtingų istorinių laikotarpių, ar tarp skirtingų kontekstų“ – teigia edukacijų programos kuratorė Saulė Noreikaitė.

Projekto laikotarpiu kartu veikianti bendruomenė savarankiškai kurs bendrą žinių ir išteklių rinkinį, analizuos parodą „Užuovėja“, joje esančius kūrinius, domėsis Sapiegų rūmų istorija, architektūra ir restauravimu, atras susijusias dominančias temas. Bendravimas ir bendradarbiavimas yra kertinis bendruomenės veikimo principas, kuris šioje programoje siekiamas įgyvendinti organizuojant susitikimus, dirbtuves, diskusijas, ekskursijas, dalijamasi skaitiniais, suteikiant pagalbą tyrimuose, rengiant susitikimus su menininkais, mokslininkais, tyrėjais ar kuratoriais pagal vystomų projektų pobūdį. Programoje dalyvaujantys nariai turės galimybę praplėsti turimas žinias, įgyti naujų įgūdžių, patirčių, kompetencijų ir kartu ieškoti naujų, geresnių, atviresnių sprendimų iškilusioms problemoms.

Šiuo metu Sapiegų rūmuose veikiančioje parodoje „Užuovėja“, kuruotoje Virginijos Januškevičiūtės ir Edgaro Gerasimovičiaus, pasakojama apie skirtingų požiūrių į praeitį gausą, baroko laikotarpio įspaudą Vakarų kultūroje, darną su mus supančia gamta, plėtojamos karo ir užuovėjos, ligos ir gijimo, stebuklo ir negandos, pradžios ir pabaigos temos. Būsimi mokymosi bendruomenės nariai turi turėti siekį ne tik praplėsti savo žinių lauką, bet taip pat pastebėti svarbą ir poreikį analizuoti, plėtoti ir kalbėti apie šias temas šiuolaikiniame pasaulyje.

Gruodžio mėnesį bendruomenės nariai savo tyrimą ir rezultatus pristatys Sapiegų rūmų komandai ir pasidalins savo atradimais viešai. Bendruomenės praktikos rezultatai atsiskleis narių pasirinkta forma – tai galės būti paskaita, leidinys, renginys, objektas, videokūrinys ar kita. „Vienas svarbių mokymosi formatų bus bendruomenės virtuali platforma, kurioje nariai kartu dėlios mintis, refleksijas, tad pradžioje tikrai daug laiko skirsime susipažinti tiek su turiniu, tiek su veikimo principais gyvai ir virtualiai. Vėliau, pasitelkiant atitinkamus metodus, priklausomai nuo temų, išgryninsime kelias idėjas, kurios taps pagrindu gilesniems tyrimams ir projektams. Taip pat dalyviai turės progą pasiūlyti, kokių įgūdžių ar žinių jie dar norėtų įgyti. Atliksime pratimus, kurie suteiks dalyviams įgūdžių dirbti kartu – bendruomenėje, grupėse, ir bendradarbiauti. Tai bus ir rašymo, ir skaitymo, kalbėjimo ir judesio pratimai“ – apie programos metu vyksiančias veiklas pasakoja S. Noreikaitė.

Kas gali tapti mokymosi bendruomenės nariais?

Mokymosi bendruomenė yra atvira įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų dalyviams. Svarbiausia, kad narys norėtų mokytis kartu su kitais, domėtųsi, turėtų aistrą ar jam rūpėtų viena ar kelios iš aukščiau paminėtų temų. Taip pat svarbu, kad narys būtų aktyvus – dalyvautų gyvuose susitikimuose, atvirai dalintųsi savo įžvalgomis ir įsitrauktų į bendruomenės veiklą virtualiai.

Preliminarus mokymosi bendruomenės susitikimų planas:

Mokymosi bendruomenė yra papildoma veikla, paraleliai derinama su studijomis, darbu ir kitomis veiklomis. Numatoma, kad mokymosi bendruomenė bus aktyvi nuo šių metų birželio mėnesio iki gruodžio mėnesio pabaigos.

— Pirmieji susitikimai birželio 3–23 d. (vienas susitikimas per savaitę, iš viso trys susitikimai)

Jų metu vyks: bendruomenės narių susipažinimas, ekskursijos rūmuose, susipažinimas su medžiaga (skaitiniais) ir virtualia bendruomenės platforma, vasaros užduoties pristatymas, bus susitariama dėl bendruomenės tikslų, poreikių, taip pat bus parengiamas bendras veiklos planas.

— Savarankiškas darbas birželio 24 d. – rugpjūčio 18 d. (8 savaitės)

Nariai lankysis rūmuose, skaitys ir analizuos skaitinius ir turės atlikti kelias užduotis savarankiškai, būti aktyvūs virtualioje platformoje.

— Pagrindinės sesijos rugpjūčio 19 d. – spalio 13 d. (6 susitikimai kas savaitę ar kas dvi)

Vyks išsamesnis kiekvieno nario prisistatymas ir vienos dominančios idėjos, temos pristatymas grupei, pasiskirstymas į mažesnes darbo grupes, kviestinių svečių dirbtuvės, diskusijos, skaitinių aptarimai, sesija idėjoms išgryninti, poreikiams numatyti, parengti darbo planą.

— Darbas grupėse spalio 14 d. – lapkričio 17 d. (savarankiškai organizuojami susitikimai pagal poreikį mažesnėse grupėse ir 1–3 bendri susitikimai)

Nuo šios savaitės bus skiriama daugiau laiko savarankiškam darbui mažesnėse grupėse ir bendravimui su fasilitatore nuotoliu, bus surengtas bendras susitikimas procesui aptarti, aptariami grupių poreikiai ir surandama reikiama pagalba.
— Projektų užbaigimas ir pristatymai lapkričio 18 d. – gruodžio 22 d. (2–4 susitikimai, pristatymas Sapiegų rūmų komandai ir viešas renginys)

Šiomis savaitėmis vyks projektų ir tyrimų pristatymai grupei, pasiruošimas prezentacijoms, bus skirta viena savaitė projektams pabaigti, vėliau grupės pristatys savo projektus Sapiegų rūmų komandai, vyks pasiruošimas renginiui ir baigiamasis viešas renginys.

Tapimo mokymosi bendruomenės nariu sąlyga – būtina įsipareigoti dalyvauti bent 80 % susitikimų (vieno susitikimo trukmė – nuo 1,5 val. iki 3 val.) ir skirti bent 2 valandas per savaitę susitikimams ir savarankiškam darbui.

Nario anketą (kviečiame užpildyti iki gegužės 26 d.) galite rasti čia.