Sausio 1-ąją minėsime Lietuvos vėliavos dieną

Sausio 1-ąją, minint Lietuvos vėliavos dieną, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Gedimino pilies bokšte bus pagerbta Lietuvos valstybės vėliava. Pirmą kartą Gedimino pilies bokšte Lietuvos trispalvę kaip laisvos Lietuvos ženklą 1919 m. sausio 1 d. iškėlė dešimties Lietuvos savanorių būrys: karininkas Kazys Škirpa, karo valdininkai Jonas Nistelis ir Petras Gužas, kareiviai Albinas Rauba, Romualdas Marcalis, Pranas Plauska, Jonas Norvila, Mikas Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir Stasys Butkus.

Po penkias dešimtis metų trukusių okupacijų, prasidėjus Lietuvos tautiniam atgimimui, Gedimino pilies bokšte Lietuvos vėliava iškelta 1988 m. spalio 7 d. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, sausio 1-oji tapo valstybine švente – Lietuvos vėliavos diena, tą dieną kasmet rengiama iškilminga vėliavos pakeitimo ceremonija.

Maloniai kviečiame Jus
kartu švęsti Lietuvos vėliavos dieną ir dalyvauti vėliavos pakeitimo ceremonijoje.

Ceremonija vyks 2017 metų sausio 1 dieną, 14.00 val.
Katedros aikštėje, Gedimino paminklo papėdėje.
Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai žygiuos
į Gedimino kalną ir Gedimino pilies bokšte iškilmingai pakels
2017 metų Lietuvos vėliavą.
Būkime drauge!

KAM VMS KM