Skelbiamas 2020 metų kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

2020 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė 2020 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Paraiškas dalyvauti atrankoje iki 2020 m. vasario 26 d. imtinai gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys sportinę veiklą Vilniaus mieste.

Pareiškėjas privalo parengti ir elektroniniu būdu per interneto svetainę https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/2020-m-sporto-projektu-konkursas (jungiantis per elektroninę bankininkystę) pateikti elektroninę projekto paraišką pagal nustatytą formą su joje nurodytais priedais.

Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų biudžete numatyta 700 000 Eur trims sporto projektų veiklų sritims finansuoti, taip:

  1. sporto projektams, skirtiems fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, – 175 000 Eur (25 proc.);
  2. sporto projektams, skirtiems sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, – 175 000 Eur (25 proc.);
  3. sporto projektams, skirtiems sporto renginiams organizuoti, – 280 000 Eur (40 proc.);
  4. Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti –70 000 Eur (10 proc.), iš kurių:

4.1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, – 21 000 Eur;

4.2. sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 21 000 Eur;

4.3. sporto renginiams organizuoti – 28 000 Eur.

Sporto projektų atranką organizuoja Savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrius.

Konsultuojantys asmenys:

Alytė Jaruševičiūtė, tel. (8 5) Nr. 211 2624, el. p. alyte.jaruseviciute@vilnius.lt;

Akvilė Jovaišienė, tel. (8 5) Nr. 211 2223, el. p. akvile.jovaisiene@vilnius.lt;

Saulenis Pociūnas, tel. (8 5) Nr. 211 2758, el. p. saulenis.pociunas@vilnius.lt;

Viktorija Kotaitė, tel. (8 5) Nr. 211 2189, el. p. viktorija.kotaite@vilnius.lt