Skelbiamas kvietimas dalyvauti aukšto meistriškumo sporto projektų 2022, 2023 bei 2024 m. atrankų konkursuose

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. 18 d. iki rugsėjo mėn. 15 d. imtinai kviečia dalyvauti  Vilniaus miesto savivaldybės 2022, 2023 bei 2024 metų biudžeto lėšomis remiamų aukšto meistriškumo sporto projektų atrankoje.

Konkurso tikslas −  atrinkti ir finansuoti aukšto meistriškumo sporto projektus, turinčius išliekamąją vertę, kurių metu siekiama unikalių ir konkrečių su aukšto meistriškumo sporto vystymu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų.

Galimi paraiškų teikėjai – teisės aktų nustatyta tvarka ne trumpiau kaip vienus metus Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys sportinę veiklą Vilniaus mieste.


Finansuojamos sporto projektų sritys ir preliminarių 2022, 2023 bei 2024 metų biudžetų lėšų paskirstymai

Preliminariai kasmet sporto projektams planuojama skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 3 500 000 Eur. Kasmetinis paskirstymas pagal finansuojamas sritis:

  1. Ne daugiau kaip 85 procentai Vilniaus miesto sporto klubams, vystantiems aukšto meistriškumo vyrų sportą;
  2. Ne mažiau kaip 15 procentų Vilniaus miesto sporto klubams, vystantiems aukšto meistriškumo moterų sportą.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik po vieną paraišką į kiekvieną finansuojamą sritį.

Reglamentuojantys teisės aktai

Finansavimo principai, reikalavimai pareiškėjams, paraiškoms ir projektams, paraiškų vertinimo bendrieji ir specialieji kriterijai ir kita aktuali informacija patvirtinta:

  1. „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 08 16 įsakyme Nr. 30-2147/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2022, 2023 ir 2024 metų biudžeto lėšomis finansuojamų aukšto meistriškumo sporto projektų“
  2. „Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-23 sprendime Nr. 1-747 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kvietimai: KVIETIMAS_2022 KVIETIMAS_2023 KVIETIMAS_2024

Tvarkos aprašas: Sporto projektų Tvarkos aprašas

PARAIŠKŲ PILDYMAS. SVARBU!

Konkursas yra skelbiamas trimis dalimis 2022, 2023 bei 2024 metams bei yra reglamentuojamas trimis dokumentų paketais. Kiekvienam konkursui paskelbti parengti trys Kvietimai ir trys paraiškos. Administracinės naštos lengvinimui paraiškos formos yra parengtos identiškos, todėl pildyti tereikia vieną paraiškos formą. Joje yra išskaidyta informacija 2022, 2023 bei 2024 metams, tad pildant ją – nepraleiskite, užpildykite visas tris formoje esančias ir atitinkamais metais pažymėtas korteles. Lengvinant paraiškos pildymą, besidubliuojanti informacija iš 2022 metų automatiškai persikelia į 2023 bei 2024 metus.

Paraiškos formoje jau yra sąmata, todėl atskiras sąmatos dokumentas nereikalingas.

Užpildytas paraiškos formas (korteles) reikia pasirašyti kiekvieną atskirai ir teikti kaip atskirus dokumentus, t.y. sistemoje turite pateikti paraiškas tris kartus. Papildomai prašome nepasirašytą paraišką su visomis užpildytomis kortelėmis excel formate prisegti kartu su bet kurių metų pasirašyta paraiška.

Paraiškų teikimo būdas ir terminas – 20 darbo dienų nuo Kvietimo paskelbimo dienos (iki rugsėjo mėn. 15 d. imtinai) tik elektroniniu būdu čia: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/auksto-meistriskumo-sporto-projektu-2022-2023-bei-2024-m-atranku-konkursas

Paraiškos forma.  PARAIŠKA

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia priedus, nurodytus paraiškoje.

 

 

 

Sporto projektų atranką organizuoja Savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrius.

Konsultuojantis asmuo –
Akvilė Jovaišienė, tel. (8 5) Nr. 211 2223, el. p. [email protected]