Skelbiamas kvietimas dalyvauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti 2023 m. atrankos konkurse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2022 m. lapkričio mėn. 21 d. iki gruodžio mėn. 16 d. (paskutinė paraiškų teikimo diena) kviečia dalyvauti  Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankoje.

Konkurso tikslas −  atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilniaus miesto visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia miesto bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, sporto klubų, ugdymo įstaigų, taip pat inicijuoja moksleivių fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą.

Teritorijos, kurių gyventojų sportinei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą – Vilniaus miestas.

Galimi paraiškų teikėjai – ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus Vilniaus mieste registruotas sporto srityje veikiantis juridinis asmuo.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik po vieną paraišką į kiekvieną veiklos sritį.

Finansuojamos sporto projektų veiklos sritys ir preliminarios 2023 metų biudžeto lėšų paskirstymo proporcijos. 

Bendra planuojama Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 1 000 000 Eur. Paskirstymas pagal veiklų sritis:

  1. sporto projektams, skirtiems fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą –  30 proc.;
  2. sporto projektams, skirtiems sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 30 proc.;
  3. sporto projektams, skirtiems sporto renginiams organizuoti – 40 proc.

Paraiškų rengimas ir reglamentuojantys teisės aktai. Finansavimo principai, reikalavimai pareiškėjams, paraiškoms ir projektams, paraiškų vertinimo bendrieji ir specialieji kriterijai ir kita aktuali informacija patvirtinta:

  1. „Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-23 sprendime Nr. 1-747 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 11 16 įsakymas Nr. 30-3502/22 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankos organizavimo ir dokumentų formų tvirtinimo““

PARAIŠKŲ TEIKIMAS: 

Paraiškų teikimo būdas ir terminas – paraiškos teikiamos nuo 2021 m. lapkričio mėn. 21 d. iki gruodžio mėn. 16 d. (imtinai).

Paraiškų teikimas vyks naujoje paraiškų sistemoje adresu:

https://konkursai.vilnius.lt/

Paraiškų teikimo sistemos naudojimo instrukcija:

Video paraiškų pateikimo instrukcija (universali instrukcija, tinkanti kultūros, sporto ir kitoms sritims)

PDF instrukcija

Sporto projektų atranką organizuoja Savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrius.

Konsultuojantis asmuo –
Akvilė Jovaišienė, tel. (8 5) Nr. 211 2223, el. p. konkursai@vilnius.lt