Skelbiamas kvietimas dalyvauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti 2024 m. atrankos konkurse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2023 m. lapkričio mėn. 21 d. iki gruodžio mėn. 18 d. imtinai kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankoje.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilniaus miesto visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia miesto bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, sporto klubų, ugdymo įstaigų, taip pat inicijuoja moksleivių fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą.

Teritorijos, kurių gyventojų sportinei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą – Vilniaus miestas.

Galimi paraiškų teikėjai – ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus Vilniaus mieste registruotas sporto srityje veikiantis juridinis asmuo.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik po vieną paraišką į kiekvieną veiklos sritį.

Finansuojamos sporto projektų veiklos sritys ir preliminarios 2024 metų biudžeto lėšų paskirstymo proporcijos 

Bendra planuojama Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 1 200 000 Eur.

Planuojamas lėšų paskirstymas pagal veiklų sritis:

  1. Fizinio aktyvumo veikloms –  30 proc.;
  2. Sporto inventoriaus ar įrangos įsigijimui – 30 proc.;
  3. Sporto renginiams – 30 proc.;
  4. Žmonių su negalia organizacijų projektams – 10 proc.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-23 sprendimas Nr. 1-747 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-06 įsakymas Nr. 30-2512/23 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankos organizavimo ir dokumentų formų tvirtinimo“

Paraiškų teikimas vyksta paraiškų sistemoje adresu: https://konkursai.vilnius.lt

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių dokumentų kopijas:

  1. Išplėstinis Juridinių asmenų registro išrašas;
  2. Jei paraiška teikiama su partneriu, bendradarbiavimo sutartis ar kitas teisinis bendradarbiavimo pagrindas;
  3. Kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjas mano esant reikalinga pateikti.

Paraiškų teikimo sistemos naudojimo instrukcija:

Paraiškų pateikimo instrukcija (video)

Paraiškų pateikimo instrukcija (PPTX)

Sporto projektų atranką organizuoja Savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrius.

Konsultuojantis asmuo – Akvilė Jovaišienė, tel. nr. (8 5) 211 2223, el. p. akvile.jovaisiene@vilnius.lt