Skelbiamas kvietimas dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų jaunojo sportininko krepšelio programų finansavimo atrankoje

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Vilniaus miesto savivaldybė, vadovaudamasi tarybos 2023 lapkričio 22 d.  sprendimu Nr. 1-301 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų jaunojo sportininko krepšelio programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Tvarkos aprašu, kviečia sporto organizacijas teikti paraiškas jaunojo sportininko krepšelio programų finansavimui gauti.

Paraiškų teikimo terminas – 20 darbo dienų. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, registruoti ne trumpiau kaip vienerius metus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bei ŠMIR sistemoje. Pareiškėju negali būti Savivaldybei pavaldi įstaiga.

Bendra planuojama Savivaldybės biudžeto lėšų suma visų kriterijus atitikusių programų finansavimui – ne didesnė kaip 400 000 Eur.

Bazinis dydis, skirtas jaunojo sportininko krepšelio lėšoms apskaičiuoti – 20,00 Eur.

Jaunojo sportininko krepšelį siekiantis gauti pareiškėjas kvietimu paskelbtos atrankos laikotarpiu turi užpildyti ir pateikti nustatytos formos paraišką šioje sistemoje.

Paraiškos forma PARSISIŲSTI

Paraišką teikti: ČIA

Reglamentuojantys teisės aktai:

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS REMIAMŲ JAUNOJO SPORTININKO KREPŠELIO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS REMIAMŲ JAUNOJO SPORTININKO KREPŠELIO PROGRAMŲ ATRANKOS ORGANIZAVIMO IR DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO

Jaunojo sportininko krepšelio programų atranką organizuoja Savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrius. Konsultuojantis asmuo – Akvilė Jovaišienė, tel. (8 5) Nr. 211 2223, el. p. akvile.jovaisiene@vilnius.lt