Skelbiamas neformalaus vaikų švietimo teikėjų programų akreditavimas 2018-2019 mokslo metams

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius informuoja apie neformalaus vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų akreditavimo 2018-2019 mokslo metams pradžią. Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas ir galiojančių programų akreditacijos pratęsimas vyks 2018 m. birželio 21 d. – 2018 m. liepos 18 d. (imtinai).

Programų finansavimo pradžia – 2018 m. spalio 1 d.

Akreditavimas organizuojamas NVŠ programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą. Skiriama suma vienam vaikui – 15 eur/mėn.

NVŠ lėšos yra tikslinė dotacija Vilniaus miesto savivaldybei siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. NVŠ skiriamų lėšų dydį nustato Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“.

NVŠ programas gali vykdyti NVŠ mokyklos ar kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai bei kiti švietimo teikėjai.

Daugiau informacijos rasite nuorodoje: https://www.neformalusugdymas.lt/paraisku-teikimo-procesas