Skelbiamas papildomas vaikų vasaros poilsio programų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas skelbia papildomą vaikų vasaros poilsio programų konkursą. Palyginti su 2016 metais, šiais metais Vilniaus miesto savivaldybė net 4 kartus padidino lėšas, skirtas vaikų vasaros poilsio stovykloms organizuoti. 2017 metais Vilniaus miesto savivaldybė numačiusi paskirstyti 127 000 Eur. Šiais metais gegužės mėnesį skelbtame pirmame vaikų vasaros poilsio konkurso etape atrinktos 109 įstaigos ir organizacijas, kurioms buvo paskirstyta 84 830 Eur. Papildomo vaikų vasaros poilsio programų konkurso metu planuojama paskirstyti dar 42 170 Eur. Lėšos bus skirtos vaikų vasaros poilsio stovykloms organizuoti rugpjūčio mėnesį.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo veikla.

Konkurso bendrieji tikslai: užimti kuo daugiau Vilniaus miesto mokyklose besimokančių vaikų vasaros poilsio stovyklose; skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui; sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtiniems, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams bei delinkventiniu elgesiu pasižymintiems vaikams užimti vasaros metu; skatinti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu.

Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Papildomam konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos (42 170 Eurų) bus skiriamos tik dieninėms, turistinėms, darbo ir poilsio stovykloms.
Didžiausia suma, skiriama programai, yra 1500 Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis.

Paraiškos teikiamos iki liepos 4 d. 12 val.

Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu.

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas tel. 211 23 86, el. paštu [email protected].

Vaikų vasaros poilsio programų konkurso nuostatai

1. 1 priedas Konkurso paraiška
2. 2 priedas Programos finansavimo sutartis
3. 3 priedas Patikslintas veiklos planas
4. 4 priedas Programos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas
5. 5 priedas Programos veiklos ataskaita
6. 6 priedas Programų pirminio paraiškų vertinimo lentelė

Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatai

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]