Skelbiamas skulptūrinių – architektūrinių idėjų konkursas paminklui Reformatų parke

Lietuvos dailininkų sąjunga, bendradarbiaudama su LR Kultūros ministerija bei Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, skelbia skulptūrinių – architektūrinių idėjų konkursą. Bus išrinkti trys geriausiai įvertinti projektai, įvardijant kiekvienos vietos laimėtoją.

Konkurso tikslas – sukurti paminklą Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams įamžinti Vilniuje, Pylimo g. esančiame Reformatų parke. Kuriant paminklą, turinio požiūriu yra svarbu: giliai aktualizuoti Reformacijos esmę, atskleisti ją per istoriją, dabartį ir ateitį jungiančius komunikacinius kodus; šiuolaikinėmis priemonėmis išreikšti Reformacijos gyvybingumą per Reformacijos asmenybių atliktų darbų raišką. Siekiama sukurti stiprią energetiką skleidžiantį kūrinį, kuris įkvėptų ne tik pagarbą atliktiems darbams, bet ir norą imtis Reformacijos idėjas atitinkančių ir išliekamąją vertę turinčių naujų darbų savo valstybėje, sparčiau harmonizuoti save ir artimiausią aplinką. Paminklas turi atitikti reformatų akcentuotas vertybes (pagarba pirminiams tikėjimo šaltiniams, gimtosios kalbos vartojimas, moderni valstybės kultūros ir socialinė politika; visuomenės skatinimas branginti toleranciją (kaip pakantumą kitaip mąstančiam), ugdyti švietimą (mokyklų steigimas, lietuviško spausdinto žodžio plitimas), puoselėti demokratiją. Svarbu laikytis Parko tvarkymo projekte numatytų ribų ir idėjos autoriui pasiūlyti prieigų prie skulptūros sprendimą. Reikalavimai projektui, jo dokumentacijai ir kitai medžiagai nurodyti konkurso sąlygose.

Vertinant projektus, pagrindiniai kriterijai – skulptūros idėjinių-plastinių sprendinių meninė kokybė, meninės idėjos originalumas bei skulptūros ir architektūros sprendinių ansambliškumas ir dermė su istorine aplinka.

Konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės. Konkurse turi teisę dalyvauti ir ūkio subjektų grupė, sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Projektui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. Reikalavimai norintiems dalyvauti konkurse asmenims nurodyti konkurso sąlygose.

Projektas turi būti įteiktas Lietuvos dailininkų sąjungai, arba išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 16 d. (pirmadienio), imtinai, adresu: Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilnius, Vokiečių g. Nr.4/ Mėsinių g. Nr.2.

Konkurso vadovė – LDS pirmininkė E. Utarienė. Kontaktinis asmuo, įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su konkurso dalyviais – Evelina Januškaitė-Krupavičė, tel. Nr. 85 2622959, el. pašto adresas: evelina@ldsajunga.lt.

Daugiau informacijos, konkurso sąlygos, jų priedai – LDS tinklapyje www.ldsajunga.lt, skiltyje KONKURSAI bei prisegtuke. Konkurso sąlygos taip pat skelbiamos Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos tinklapyje (www.reformacija.lt), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje (www.vilnius.lt).

Visa papildoma, su konkursu susijusi, aktuali informacija bus skelbiama LDS tinklapyje www.ldsajunga.lt.

Aiškinamasis raštas

Paminklo Reformacijai konkurso sąlygos ir priedai 2017