Skelbiami 2022-2024 metų biudžeto lėšomis finansuojamų aukšto meistriškumo sporto projektų konkurso rezultatai

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktorės 2021 m.  lapkričio 24  d. įsakymu Nr. 30-3018/21 patvirtintas 2022 – 2024 metais remiamų sporto projektų sąrašas.

Organizacijos, kurioms yra skirtas finansavimas, kviečiamos užpildyti patikslintą projekto paraiškos formą, sutarties formą bei programos sąmatos formą BFP-1 2022 metams. Užpildžius siųsti Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyresniajai specialistei Akvilei Jovaišienei el. paštu: akvile.jovaisiene@vilnius.lt

DOKUMENTŲ FORMOS:

SUTARTIS_2022

1 priedas_Patikslinta projekto paraiška kopija kopija

4 priedas_BPF1-forma programos sąmata

Primename, kad  Savivaldybės biudžeto lėšos atrinktiems sporto projektams įgyvendinti bus skiriamos, jeigu bus patvirtintos 2022 metų Savivaldybės biudžete. Savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės, jeigu lėšos nebūtų patvirtintos. Tokiu atveju Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutartys nesudaromos, o jeigu yra sudarytos, pakeičiamos ar nutraukiamos ir nuostoliai neatlyginami.

Numatytos lėšos kiekvieniems metams bus skiriamos lygiomis dalimis. Kasmet pasirašoma nauja sutartis. Lėšos skiriamos kiekvieną ketvirtį, po to kai yra gauta užpildyta lėšų poreikio forma:

6 priedas_Paraiška gauti lėšas

Projektų vykdytojai, pasirašę sutartį, įsipareigoja viso projekto įgyvendinimo metu bei jam pasibaigus teikti šių dokumentų užpildytas formas:

1. Lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų ataskaitą (2 priedas) iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 8 dienos;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (3 priedas, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“  patvirtinta forma Nr. 2) iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 8 dienos;

3. Sporto projekto veiklos metinę ataskaitą iki kitų metų sausio 8 d. (5 priedas);

ATASKAITŲ FORMOS:

2 priedas_lėšų panaudojimo ketvirtinė ataskaita kopija kopija

3 priedas_Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

5 priedas_Sporto projekto veiklos ataskaita

ĮSAKYMAS, ĮSAKYMO PRIEDAI, VERTINIMO IŠVADOS IR BALAI :

Įsakymas

Finansuojamų+sporto+projektų+sąrašas

Nefinansuojamų+sporto+projektų+sąrašas

Vertinimo išvados

FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil.
nr.
Pareiškėjo pavadinimas Vyrų arba mišraus tipo sporto projekto pavadinimas Skirta suma (Eur)
1. VšĮ futbolo klubas „Žalgiris“ FK „Žalgiris“ aukštų sporto rezultatų ir bendruomenės puoselėjimas, išsaugant tradicijas ir vertybes 3 149 515,00
2. Sporto klubas „Budora“ Sporto klubo Budora aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimas 74 120,00
3. VšĮ „Capital Badminton Club“ Badmintono aukšto meistriškumo vyrų komandos programa 2022-2024 m. 181 101,00
4. VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ Profesionalių tenisininkų rengimo programa, pereinant nuo masiškumo prie aukšto meistriškumo 105 347,00
5. VšĮ „KK Statyba“ Vilniaus Ryto aukšto meistriškumo komanda ir jos vystymas 4 361225,00
6. Regbio klubas „Vilniaus regbio akademija“ VRA – veikla-ryžtas-ambicijos 133 351,00
7. VšĮ „Vilniaus rankinio centras“ Vilniaus rankinio centro aukšto meistriškumo sporto plėtra 403 385,00
8. Vilniaus miesto vandensvydžio sporto klubas „Delfinas“ Reprezentacinės Vilniaus vandensvydžio komandos pasiruošimas ir dalyvavimas oficialiose varžybose 166 244,00
9. VšĮ Triatlono ir plaukimo klubas „Ruoniai“ Triatlono komandos meistriškumo udymas – ir sporto šakos plėtotė Vilniuje 42 784,00
10. VšĮ „Ledo pankai“ Parama Vilniaus „Hockey Punks“ ledo ritulio klubui 133 351,00
11. VšĮ „Vilniaus bokso akademija“ Jaunuolių (berniukų  ir vaikinų) boksas Vilniaus mieste 56 007,00
12. Vilniaus sporto žaidimų klubas „Žuvėdra“ Aukšto meistriškumo ir žolės riedulio veiklų plėtojimas 118 570,00
Viso skiriama 8 925 000,00
Eil.
nr.
Pareiškėjo pavadinimas Moterų sporto projekto pavadinimas Skirta suma (Eur)
1. VšĮ „Capital Badminton Club“ Badmintono aukšto meistriškumo moterų komandos programa 2022-2024 m. 159 900,00
2. VšĮ „Sostinės moterų krepšinio klubas“ Vilniaus reprezentacinė moterų krepšinio komanda „Kibirkštis“ 922 004,00
3. VšĮ Futbolo klubas „Vilnius“ Vilniaus miesto moterų futbolo komanda, žaidžianti aukščiausioje šalies lygoje, su stipria jaunimo struktūra – skaidraus, bendruomeniško klubo dalis 226 310,00
4. VšĮ „Dalios Kutkaitės meninės gimnastikos akademija“ Vilnius – tarptautinio meninės gimnastikos turnyro Dalia Kutkaitė CUP sostinė 42 747,00
5. Asociacija „Merginų ledo ritulys“ Merginų ledo ritulio komandos „Hockey Stars Vilnius“ augimas, populiarinant ledo ritulį Vilniuje 56 402,00
6. Vilniaus vandensvydžio federacija Reprezentacinės Vilniaus moterų vandensvydžio komandos pasiruošimas ir dalyvavimas oficialiose varžybose 67 055,00
7. Vilniaus miesto rankinio sporto klubas „Eglė“ RSK „Eglė“ plėtra 100 582,00
  Viso skiriama 1 575 000,00
     
  BENDRA PROJEKTAMS SKIRIAMA SUMA 10 500 000,00