Skelbiami 2022 metų trečiojo ir ketvirtojo ketvirčių Kultūros rėmimo programų projektų konkurso rezultatai

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 30-1885/22 patvirtintas Kultūros rėmimo programų projektų konkurso 2022 metų trečiojo ir ketvirtojo ketvirčių remiamų projektų sąrašas (Konkurso rezultatai pateikti žemiau).

Visos organizacijos, kurioms yra skirtas finansavimas nuo 2022 m. liepos 4 d. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. kviečiamos pasirašyti finansavimo sutartis.

Jei prie savo projekto matote užrašą „Nevertinama“, reiškia paraiška nebuvo vertinama atsižvelgiant į tai, kad projektas vyks 2023 m.

Prašome užpildytą sutarties šabloną ir jos priedus siųsti suderinimui el. paštu Konkurso administratorei – Kultūros skyriaus vyriausiajai specialistei Justinai Tamošiūnienei (el. p. justina.tamosiuniene@vilnius.lt, mob. tel. +37068752301).

Pabrėžiame, kad sutartys pasirašomos tik elektroniniais kvalifikuotais parašais! Jeigu paraišką pateikęs pareiškėjas, kuriam skiriamos lėšos, nepasirašo sutarties per numatytą laikotarpį, laikoma, kad jis atsisakė vykdyti projektą ir numatytas finansavimas neskiriamas.

Sutartyje prašome nurodyti teisingus rekvizitus! Už neteisingai pateiktus rekvizitus Konkurso organizatorius neatsako.

Finansuojamo projekto organizatoriai įsipareigoja visoje komunikacijos medžiagoje nurodyti, kad projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, vaizduoti oficialų Vilniaus miesto ženklą. Ženklas turi būti vaizduojamas vadovaujantis Grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais (nuoroda į Grafinio identiteto vadovą: https://vilnius.lt/lt/vilniaus-miesto-zenklas/ ).

PRIDEDAMA:
2022-07-01 įsakymas Nr. 30-1885
Sutarties forma
Sutarties priedas (sąmata ir viešinimo lentelė)

Atkreipiame dėmesį, kad organizacija gavusi lėšas ir įvykdžiusi projektą, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui turi pateikti atsiskaitymo dokumentus. Atnaujinta ataskaitų pateikimo tvarka bus pateikta artimiausiu metu. 

Atkreipiame dėmesį jei projektas vykdomas einamųjų metų lapkričio–gruodžio mėnesiais, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą reikia pateikti per trumpesnį terminą – iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Jei projektas vyksta gruodžio 21–31 d. – ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 10 d.

Kontaktinis asmuo informacijai:
Vyr. specialistė Justina Tamošiūnienė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius
Konstitucijos pr. 3-804.1. kab., LT-09601 Vilnius

Mob. tel. +370 687 52 301
Tel. (8 5) 211 2366
El. p. justina.tamosiuniene@vilnius.lt

 

Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Paraiškos balai Skiriama suma
1 VšĮ „Sakralus menas“ Karalienės Barboros Radvilaitės gimimo 500 metų jubiliejus 57 5000
2 VšĮ „Editorial“ Keturių jaunosios kartos menininkų parodų ciklas projektų erdvėje „Editorial“ 55,67 4000
3 VšĮ „Lewben Art Foundation“ Tarptautinis performansų vakarai: „The Shape of Things to Come“ 55,33 4000
4 VšĮ „Auksakalių gildija“ IX tarptautinė emalio meno bienalė „Vilnius 2022“ 55,33 4000
5 VšĮ Dailininkų sąjungos galerija „Rytojaus horizontai“ 55 4000
6 VšĮ „Studija TVIP“ 4-ios TV ekskursijos „Indivizijos“ 54,67 4000
7 VšĮ „Mobili Galerija“
(„The Rooster Gallery“)
„The Rooster Gallery 2022“ 54,66 4000
8 VšĮ „MENE“ Jaunųjų Vilniaus menininkų mobili laboratorija „Ūmėdė: atsarginė planeta B“ 54,66 4000
9 VšĮ „Maršrutizatoriai“ „Nejauka“ 54 4000
10 VšĮ „KultFliuksas“ Konceptualaus dizaino parodos vieno kūrinio galerijoje „APIECE“ 53,33 4000
11 VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas „Vilniaus fotografijos ratas“ 51,67 3000
12 VšĮ „Meno debesys“ „Šiuolaikinis menas Vilniui“ 50,66 3000
13 Asociacija „Pro Musica ir draugai“ Vaizdo ir garso įrašo sukūrimas 50 3000
14 VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas „Kaukių balius“ 49,34 2000
15 VšĮ „Baltish Arts Magazine“ „Miesto trajektorijos“ 48,33 2000
16 VšĮ „Užantis“ „Gyvos sienos“ 48,01 2000
17 VšĮ „Bendri reikalai“ Videogramų paroda istoriniame bute Goštauto g. 45,34 2000
18 VšĮ „7 meno dienos“ „Vilniaus parodinis gyvenimas“ 45,33 2000
19 VšĮ „Artnews.lt“ Pokalbių ciklo „Doppelgänger“ ketvirtasis sezonas 45,32 2000
20 VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla Straipsnių serija: Dailė ir Vilniaus architektūra 41,34 0
21 VšĮ Demokratinė mokykla „(Ne)riba: mokinių supažindinimas su gatvės menu“ 41,33 0
22 VšĮ „Institutio Media“ „Paroda apie žmones, ne-žmones, su žmonėmis ir be žmonių“ 40,34 0
23 VšĮ „Autarkija“ „Koralai“ 39,34 0
24 VšĮ „Medžiagotyra“ „Biomedžiagų biblioteka“ 39,33 0
25 VšĮ „Marginalia“ Marijos Nemčenko paroda 39 0
26 Asociacija Daugiavaikių šeimų asociacija „Mes“ Vaikų piešinių konkursas „Raidė kaip išraiška“ 35,33 0
27 VšĮ „Grei kūrybiniai projektai“ Autorinė Aurimo Rimos fotografijų paroda „Žmogus ir mašina“ 33,66 0
28 Asociacija Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA Teatro renginiai kurtiesiems 51,67 3000
29 VšĮ „Stalo Teatras“ Stalo Teatro spektaklių sklaida Ukrainiečių vaikams 51,33 3000
30 VšĮ Šokio teatras „Dansema“ „Dansema – daugiau nei spektakliai vaikams“ 50,34 3000
31 VšĮ Šokio teatras AIROS „Projektas kūnams ALKIS“ 49,34 2000
32 VšĮ Baltijos baleto teatras Baleto „Vaivos juosta“ parodymas Vilniuje 44,01 0
33 VšĮ „Teatro istorijos“ Vizualaus spektaklio ,,Galaktikos“ sukūrimas ir sklaida 43,67 0
34 VšĮ „Be kompanijos“ Šokio menininkų kūrybinė rezidencija ir seminaras 43,67 0
35 VšĮ „Būties slėpinio produkcija“ Spektaklis „Sklandytojai“ 43,01 0
36 VšĮ Urbanistinio šokio teatras „Low Air“ „sLowAir“ 42,34 0
37 VšĮ Menų agentūra Artscape „Lucid dream“ 42,33 0
38 VšĮ Solo teatras Spektaklio „Neparašytas laiškas“ pagal rašytojos M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos kūrybą ir biografiją sukūrimas ir pristatymas Vilniuje 42,33 0
39 VšĮ Bilietų nėra Spektaklis paaugliams „Gyvuliai“ 42,02 0
40 VšĮ „Darbininkai“ Spektaklio pagal Slavomiro Mrožeko pjesę „Emigrantai“ sklaida 2022 m. Vilniaus mieste 42,01 0
41 VšĮ „Visas tas džiazas“ „Jazz Happens“ – džiazo, šokių ir magijos šou 41,32 0
42 Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga „Ne/Užmiršti Vilniečiai“ – 2 teatralizuotų renginių ciklas Vilniaus rotušėje 40,67 0
43 Šiuolaikinio šokio asociacija Renginių ciklas „Šokis žodžiu“ 40,66 0
44 VšĮ „Teatro dienos“ Spektaklio ,,1892 metų progreso idėja“ (rež. Rolandas Kazlas) sukūrimas ir sklaida 38,99 0
45 VšĮ „Teatro dienos“ Spektaklio ,,Pasivaikščiojimas“ (rež. Rolandas Kazlas) sklaida Vilniaus mieste 38,67 0
46 VšĮ „7 meno dienos“ „Naujieji Vilniaus scenos talentai“ 37,34 0
47 VšĮ „Linedance“ Tarptautinis baleto ir šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Allegro 2022“ 37 0
48 Asociacija Lietuvos žmogaus teisių lyga Parodos „7 paveikslai“ medžiagos atrinkimas ir paruošimas 35 0
49 Asociacija Vilniaus klubas „Atėnė“ Poezijos spektaklis „Lietuva tik viena“ 33,99 0
50 VšĮ „Okarukas“ „Emergency Exit – Vilnius“ 33,33 0
51 VšĮ „Vokalinio meno tinklas“ Profesija: Operos Solistas 32,34 0
52 Lenkų literatų asociacija Miuziklas ,,Kalėdų naktis“ 20,33 0
53 VšĮ „Operomanija“ Koncertinė programa „Late Junctions“ Vilniaus bendruomenėms 57,34 4000
54 VšĮ „Menų Fabrikas“ Muzikos Inkubatorius „NOVUS 2022“ 55,67 4000
55 VšĮ „Muzikos ruduo“ Šiuolaikinės lietuvių muzikos festivalis „Muzikos ruduo“ 55,34 4000
56 Asociacija Choras „Bel Canto“ „Atviri pasauliui 2022“ 55,01 4000
57 VšĮ „Kristupo festivalis“ Koncertų ciklas „Kristupo piknikai“ 54,67 4000
58 VšĮ Orkestras NIKO Naujų idėjų kamerinio orkestro NIKO albumo įrašai leidyklai „Warner Classics“ su smuiko žvaigžde Janusz Wawrowski 54,67 4000
59 Asociacija Lietuvos chorų sąjunga „Dainuojame Ukrainai“ 54 4000
60 VšĮ Lietuvos muzikos informacijos centras Kompozitoriaus Andriaus Šiurio debiutinio albumo pristatymas 53,99 4000
61 Asociacija Lietuvos muzikų draugija „XXI amžiaus muzika ir švietimas“ „Muzika Ukrainai“ 53,01 4000
62 Asociacija Vilniaus akordeonistų draugija II Edukacinis koncertinis renginių ciklas „Kitoks akordeonas 2022, pasaulio akordeono meno paslaptys“ 53 4000
63 VšĮ „Muzikos ruduo“ „Chordos kvartetui 25. Dabarčiai – Ateičiai“ 52,34 3500
64 VšĮ „Pax et Bonum“ Koncertas „Skambantys žodžiai srūvančiam laikui“ 52,33 3500
65 VšĮ „Liūdni slibinai“ Lietuvos kurčiųjų bendruomenės himno sukūrimas ir pristatymas 51 3000
66 VšĮ „NB8 ART“ Albumo „Compose me“ pristatymo renginys ir diskusija 50,01 3000
67 VšĮ „Frontseatsai“ Europos žydų kultūros dienoms skirtas „Simfonijos iš Šiaurės Jeruzalės“ koncertas Vilniuje 50 3000
68 VšĮ „Sodas 2123“ „Raudona, mėlyna, oranžinė“ 49,34 2000
69 VšĮ Studija Mama Tomo Kutavičiaus improvizacinės fortepijoninės muzikos dvigubos kompaktinės plokštelės leidyba 49,33 2000
70 VšĮ Artūro Areimos teatras Muzikos ir instaliacijų meno festivalis „technē“ 48,67 2000
71 Asociacija „Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla“ Naujos programos jaunuolių ir mišriam chorams parengimas bei atlikimas koncerte 48,67 2000
72 VšĮ „MariArs muzika“ Koncertas „Po nakties šviesa“ 48,01 2000
73 VšĮ Vokalinis ansamblis „Balsai“ Eric Whitacre kompozicijos „Sacred Veil“ koncertinis atlikimas 47,68 2000
74 Asociacija Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugija Vilniuje „Lilium inter spinas“: grigališkojo choralo ir elektroninės muzikos CD įrašai ir leidyba 47,67 2000
75 Asociacija Lietuvos muzikų draugija „XXI amžiaus muzika ir švietimas“ Albumo „Symbiosis“ pristatymas ir koncertinio filmo kūrimas 46,66 2000
76 VšĮ Naujosios muzikos komunikacijos centras Interaktyvios muzikos ir garso instaliacijos Genocido muziejuje 45,68 2000
77 Asociacija Muzikos studija ,,Bemol“ Krikščioniškos muzikos koncertas skirtas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-osioms gimimo metinėms paminėti 45,33 2000
78 VšĮ „Džembė“ Festivalis „Pasaulis skamba“ 45 2000
79 VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras Lietuvos kompozitoriaus Jievaro Jasinskio world music žanro kūrinio „Orero“ gruzinų tradicinės muzikos pagrindu sukūrimas ir pristatymas 43,68 0
80 VšĮ „Bardai LT“ „Bardai LT 14-asis gimtadienis“ 43,67 0
81 VšĮ Totorių kultūros centras Dainų knyga „Totoriška daina – tolimos tėvynės ilgesys“ (su USB) 43,67 0
82 VšĮ „Lilibra“ „Kalėdinių giesmių pūga Vilniuje“ 43 0
83 VšĮ „Vokalinio meno tinklas“ „Operandtoothbrush“ 42,67 0
84 Asociacija Lietuvos žmonių su negalia sąjunga „Iniciatyva -Taikos dienos paminėjimas“ 42 0
85 Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga „Didžioji muzikų šventė 2022“ 42 0
86 Labdaros ir paramos fondas Lietuvos muzikų rėmimo fondas „Sugrįžimai“ – „Dainuoju Lietuvą“ 41,34 0
87 VšĮ „Pro partners“ Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursas 39,33 0
88 Asociacija Daugiavaikių šeimų asociacija „Mes“ „Te skamba DIS!“ 36,33 0
89 VšĮ „Klasikos koncertai“ „Laisvė melodramoje ir Maneskin“ 35,35 0
VšĮ „Skaitmeninis patefonas“ Vilnius JAZZ Ensemble vinilinės plokštelės „American Stories“ pristatymo koncertas ir vaizdo įrašo kūrimas NEVERTINAMA
90 VšĮ „Kino aljansas“ Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“ 56,33 4500
91 VšĮ „Meno avilys“ „Gilios upės tyliai plaukia“ 56 4500
92 Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras „Doku.NK – Vilnius“ 49,34 2000
93 VšĮ „Kino saga“ 17 tarptautinis Vilniaus vaikų ir jaunimo kino festivalis 47,67 2000
94 Labdaros ir paramos fondas Vidos Ramaškienės paramos fondas „Senjorų kino klubas“ 46 2000
95 VšĮ „Studija TVIP“ 4-ių TV dokumentinių apybraižų ciklas „Procesai“ 41,67 0
96 VšĮ „Artišokai“ Filmas „Sutikau žmogų“ 38,67 0
97 VšĮ „Ketvirta Versija“ „Pūstakiemis“ 37,68 0
98 VšĮ „Okarukas“ Šokio filmas „Not a Love Story“ 33,68 0
99 Asociacija Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga Mažo formato leidinių serijos „Viena idėja“ knygelių leidyba: Lauros Garbštienės „Aš kirvarpa“ ir Mildos Laužikaitės „Plevenimai“ 57,34 5000
100 VšĮ „Bernardinai.lt“ „Rašytojai. Tarp kaimo užutekio ir miesto sūkurio“ 56,01 1474
101 VšĮ Vilniaus grafikos meno centras Povilo Ričardo Vaitiekūno piešinių albumo leidyba 54,33 4000
102 VšĮ MO muziejus MO muziejaus žurnalo kūrimas 53,67 4000
103 Scenos meno kritikų asociacija Audronės Girdzijauskaitės knygos „Kovido metų užrašai“ leidyba 52,67 3500
104 VšĮ „Gatvės gyvos“ „Vilniaus periferijos. III dalis“ 51,32 3000
105 VšĮ „Baltėno archyvai“ Knygos „Česlavo Milošo miestai“ išleidimas 50,35 3000
106 VšĮ „Sakralus menas“ Vilniaus vienuolynų istorijos 47,34 2000
107 VšĮ Leidykla „Lapas“ Olgos Šparagos knygos „Revoliucijos veidas moteriškas. Baltarusijos atvejis“ vertimas į lietuvių kalbą ir leidyba 46,66 2000
108 VšĮ Leidykla „Lapas“ Knygos „PAS 02: Paleko ARCH studija“ parengimas ir leidyba 46 2000
109 VšĮ „Klėja“ Libertas Klimka. Senasis Vilnius: legendos ir istorinė tikrovė (parengimas spaudai) 42,66 0
110 VšĮ „Klėja“ Knygos vaikams su CD parengimas spaudai, leidyba ir pristatymas 42 0
111 VšĮ Leidykla „Lapas“ Dr. Eglės Sakalauskaitės-Juodeikienės monografijos 41 0
112 VšĮ „Kūrybos vertikalės“ „Vilniaus veidai, 2022-ieji“ 40,66 0
113 Labdaros ir paramos fondas Lietuvos muzikų rėmimo fondas „Tarnauti muzikai pašaukti… Lietuvos muzikų rėmimo fondo 30-ies kultūrinės veiklos Vilniuje metų patirtis“ 34,67 0
114 VšĮ „Modus Fortis“ Knygos „Mood ‘n‘ Roll“ sukūrimas ir leidyba 33,01 0
115 VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ „Kūrėjų sala. Vaikų literatūros industrijos dienos“ 56,66 4400
116 VšĮ „KultFliuksas“ Mindaugo Reklaičio paroda „Morph“ galerijoje „APIECE“ 55 3600
117 VšĮ „Rupertas“ Rupert alternatyvios edukacijos programos paroda 53,67 4000
118 VšĮ „Dailininkų sąjungos fondas“ „Meno inventorizacija“ 53,35 4000
119 VšĮ „Rupertas“ Rupert dešimtmečio renginys 52,33 3500
120 Lietuvos muzikos verslo asociacija „What’s Next in Music?“ 51,33 3000
121 VšĮ „Menų vartai“ „Vartai Showroom“ – funkcionalaus meno ir kolekcinio dizaino platforma 48,01 2000
122 Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (NKIKIA) „Kultūros forumas 2022“ 46,01 2000
123 VšĮ „Drifts“ Hibridinės šiuolaikinio meno galerijos sukūrimas 45,67 2000
124 VšĮ „Artnews.lt“ Meno knygynas internete 45 2000
125 VšĮ Raganiukės teatras „Simono vaikai skaito“ 38,33 0
Asociacija „Miesto kvartalas“ Vilniaus miesto istoriją ir kultūrą reprezentuojančių smulkių suvenyrų kolekcijos „Slapta meilė“ sukūrimas, sklaida ir viešinimas NEVERTINAMA
126 VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras XVII tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“ 53,33 4000
127 Asociacija Lietuvių etninės kultūros draugija Vilniaus Tradicinių šokių klubo 20-metis 52 3500
128 Lietuvių etninės kultūros draugija Pripažintų instrumentininkų dalyvavimas XVI-ame tarptautiniame instrumentinio folkloro festivalyje Griežynė 2022 51 3000
129 Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ V Respublikinio įtraukaus muzikavimo konkurso-festivalio „Perliukai“ baigiamieji renginiai 47,34 2000
130 Asociacija „Dangaus sodai“ Dokumentinis filmas „Šiaudinis sodas – lietuviškos tapatybės ženklas“ 46 2000
131 VšĮ Laiminguo „Leliumų kanklės“ 40,66 0
132 VšĮ „Kalėdų senelio paštas“ „Jau atvyksta Kalėda“ 37,01 0
133 Asociacija „Vilniaus rusų folkloro centras“ XI respublikinis vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkursas-festivalis „Tradicijų paveldėtojai“ 35,66 0
134 VšĮ „Mažoji guboja“ Renginių ciklas „Be rampos“ 35,32 0
135 Labdaros ir paramos fondas Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso paramos fondas Žydų dainų rinkinio sudarymas ir pritaikymas jauniems Vilniaus atlikėjams 34,67 0
136 VšĮ „Ars festa“ „Muzikos talentų lygos“ balsai – Ukrainai 30,99 0
137 Asociacija Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA „Pagaviukas“ 26,01 0
138 VšĮ „Noriu dainuoti“ „Chorinės muzikos vakarėlis“ 24,66 0
139 VšĮ ,,Ad Libitum“ Dokumentinio filmo ,,Vilniaus baroko meistras. Johann Jonas Jan“ sukūrimas 55,67 4000
140 VšĮ „Mikroempatija“ Šviesų instaliacija „Laiptai į dangų“ 53,66 4000
141 VšĮ „Bilietų nėra“ „Naktigonė“ 53 4000
142 VšĮ „Vilniaus Jeruzalės meno centras“ „LDK ženklai. LDK sostinei. I etapas“ 51,66 3000
143 Lenkų literatų asociacija „Post-Vilnius: Šiuolaikinės lietuvių ir Lietuvos lenkų poezijos antologija“ 50,66 3000
144 Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ „Vilniaus Tivoli sodas ir jo artimiausia aplinka“ 49,34 2000
145 VšĮ „Menų oazė“ „City Sonic – Vilnius“ 48,34 2000
146 VšĮ „Dailininkų sąjungos fondas“ „Vilniaus suvenyrai“ 48,33 2000
147 VšĮ „Meno ekspansija“ „Pasivaidenimai senajame Vilniaus miesto teatre“ 47,34 2000
148 VšĮ Kultūrinės ir organizacinės idėjos „Vilniaus legendos“ 46,34 2000
149 VšĮ „Aurelijos ir Aurelijaus Rusteikų Fondas“ Skulptūros „Meno skersvėjų arka“ parengiamieji darbai 46,01 2000
150 Asociacija Stasio Vainiūno namai „Vilniečiai menininkai – Vilniui“ 45,68 2000
151 Asociacija „Slinktys“ Distopinės poemos komikso „Vilnius 2121“ sukūrimas 45,66 2000
152 VšĮ „Bendra mintis“ „Tikra Vilniaus istorija iš atminties verpetų“ 45,34 2000
153 VšĮ „NB8 ART“ Vaizdo koncerto „Žodžiai. Ne tik žodžiai“, skirto Vilniaus miesto 700-ajam gimtadieniui, parengiamieji darbai 44,66 0
154 VšĮ „7 meno dienos“ „Vilniaus veidas fotografijoje“ 44 0
155 VšĮ VITA ANTIQUA LDK Gedimino laikų Vilniaus miesto gyventojų kostiumai 43,33 0
156 VšĮ „Chamber music projects“ „Šaukinys Vilniaus miestui“ 39,34 0
157 VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija Vilnius 700 sekundžių video projekcijoje ant medžių 38,34 0
158 Klasikų asociacija „Antika Vilniaus kultūriniame DNR“ 38,33 0
159 Asociacija Leidykla „58 sapnai“ „Vilniaus balsai“ 36,01 0
160 VšĮ „Operomanija“ 8-asis šiuolaikinės operos festivalis NOA (Naujosios operos akcija) 56,67 4500
161 VšĮ „Open Books“ Literatūros festivalis „Open Books“ 55,34 4000
162 VšĮ „Meno genas“ Tarptautinis įvietintos muzikos festivalis „Muzika erdvėje“ 55 4000
163 Lietuvos akordeonistų asociacija Jubiliejinis XXV Tarptautinis akordeono festivalis VILNIUS 2022 54,33 4000
164 VšĮ „Lithuanian Shorts“ 16-asis Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis 54 4000
165 VšĮ „Nepatogus kinas“ Tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Neptogus kinas“ 53,99 4000
166 VšĮ „Tvarus dizainas“ „Sustainable fashion week Vilnius / 2022“ 53 4000
167 Asociacija Lietuvos kompozitorių sąjunga Festivalis „Jauna muzika“ 52,68 3500
168 VšĮ „Galerijų savaitgalis“ Vilniaus galerijų savaitgalis 2022 52,67 3500
169 VšĮ „Sodas 2123“ Simpoziumas „Erdvės politika“ 51,99 3000
170 VšĮ „Klasika LT“ Tarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalis 51,33 3000
171 VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ Literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“ 50,67 3000
172 VšĮ „Suspaustas laikas“ Tarptautinis alternatyvaus kino ir meno festivalis „Suspaustas Laikas“ 50,66 3000
173 Asociacija „In corpore“ 9-asis Vilniaus queer festivalis „Kreivės“ 49,67 2000
174 Vilniaus dailiųjų amatų asociacija „Istorinė Šv. Baltramiejaus mugė“ 49,66 2000
175 VšĮ Šv. Jokūbo kultūros centras VI tarptautinis „Vilniaus kariliono festivalis“ 49,33 2000
176 VšĮ „Vilnius Art Events“ Galerijų festivalis „Art After Hours“ 49 2000
177 VšĮ Kultūrinės ir organizacinės idėjos „NowJapan 2022“ 49 2000
178 VšĮ „Religinės muzikos centras“ „Betliejaus žvaigždė“ 48,33 2000
179 Asociacija Visuomeninė organizacija mišrus choras „Dobilas“ „Vilniui dainuoki, širdie“ 47,66 2000
180 VšĮ „Kristupo festivalis“ „Kristupo Kalėdos“ 47,34 2000
181 VšĮ „Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras“ Skulptūros ir vitražo meno festivalis 46,66 2000
182 VšĮ „Radijo Vilnius“ „Laikas Eina Per Miestą“ 46,33 2000
183 VšĮ „Kino Pasaka“ „Kinas po žvaigždėmis“ 46,01 2000
184 VŠĮ ,,Muzikos dienos“ Miesto kultūros festivalis ,,Untold City 2022“ 42,66 0
185 VšĮ „Menų cechas“ „Jauno džiazo dienos“ 42,32 0
186 VšĮ „Saulės muzika“ Tarptautinis šiuolaikinės folk muzikos festivalis ,,Saulės muzika“ 37,33 0
187 Asociacija Lietuvos dailininkų sąjunga „Meno bendruomenių iniciatyvos: Vilniaus atvejis“ 35,34 0
188 VšĮ „Geros muzikos ekspertai“ Miesto festivalis „Upės terasoje“ 30,01 0
189 VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija Vilniaus siaubo kino festivalis „Helovin Drive-in“ 23,33 0
190 VšĮ „Bardai LT“ Tbilisio operos ir baleto teatro solistų – ansamblio „Suliko“ koncertas 50 1452
191 Choras „Bel Canto“ „Open to the World / Atviri pasauliui 2022“ 48,67 2000
192 VšĮ „Open Books“ Literatūros renginys 47,68 2000
193 VšĮ Muzikos mokykla „Ugnelė“ Vaikų chorinės muzikos koncertas 44,67 0
194 VŠĮ „Teatro dienos“ Spektaklio ,,Pasivaikščiojimas“ (rež. Rolandas Kazlas) sklaida Vilniaus mieste 44 0
195 VŠĮ ,,Muzikos dienos“ Kultūros renginys 42,34 0
196 Lietuvos meno kūrėjų asociacija Meno kūrėjų apdovanojimai 42,33 0
197 VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas „Ateities horizontai“ 40 0
198 VšĮ „Per pikti, kad pasidžiaugtų“ „Clara Futurum“ 38,67 0
199 VšĮ Menų agentūra Artscape Pasaulinės pabėgėlių savaitės kultūrinė programa 37,99 0
200 VšĮ „Audialinės salos“ Edukacinis garso meno projektas „Regėjimo fonas“ 53,33 4000
201 VšĮ MO muziejus MO muziejaus parodų interaktyvių elementų šeimoms ir vaikams kūrimas 52,33 3500
202 Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras Audiofestivalio „Banguoja“ edukacinės veiklos 52 3500
203 VšĮ „Lithuanian Shorts“ 10-asis Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forumas „Baltic Pitching Forum 2022“ 51,68 3000
204 VšĮ „Artoteka“ „Ukrainos vaikų menas 2022 m.” nemokami kūrybiniai – edukaciniai užsiėmimai vaikams iš Ukrainos 50,65 3000
205 VšĮ „Architektūros fondas“ „A Pokalbiai” pokalbių ciklas „Nesėkmės architektūroje“ 47,68 2000
206 VšĮ „Sėkmės idėja“ „Pasimatymas su muzika. Susitikim, mieli senjorai“ 47,66 2000
207 VšĮ „Nepatogus kinas“ „European Social Documentary 2022“ 47 2000
208 VšĮ „Fontano kambarys“ „Kūrinių žemėlapis“ 45,75 2000
209 VšĮ „Turboidėja“ „Vizualių tyrinėjimų ekspedicijos“ 45,67 2000
210 VšĮ „Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras“ „Edukacinės dirbtuvės – tvari kūryba“ 45 2000
211 VšĮ Vilniaus grafikos meno centras Edukacinė programa „O, Imago!“ 44,67 0
212 Šiuolaikinio šokio asociacija „Šiuolaikinio šokio edukacija 1-4 ir 9-12 klasių Vilniaus miesto ir Vilniaus miesto rajono mokyklų moksleiviams“ 42,01 0
213 VšĮ Artūro Areimos teatras Edukacinių renginių ciklas „Projekcija / Проекція” 41 0
214 VšĮ Šokio Teatras AIROS Šokio spektaklis paaugliams „#NEWGEN (Nauja karta)“ 40,33 0
215 VšĮ „Bardai LT“ II-asis jaunimo dainuojamosios poezijos konkursas „Žemės ir pavasariai“ 39,34 0
216 VšĮ „Artoteka“ „Senjorų menas 2022 m.” nemokami kūrybiniai – edukaciniai užsiėmimai Vilniaus miesto Senjorams 39,33 0
217 VšĮ „Rūpestinga kultūra“ „Neišvengiamos bendruomenės“ 36,01 0
218 Lietuvos akordoenistų asociacija Vilniaus miesto akordeono specialybės mokytojų kvalifikacijos ir edukacinių renginių ciklas 33 0
219 Asociacija Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ „Startas literatūriniam Vilniui“ 32,34 0
220 VšĮ Lietuvos kultūros politikos institutas Baltų vienybės stiprinimas per kultūrinį bendradarbiavimą 32 0
221 VšĮ „Vilniaus Keistuolių teatras“ Keistuolių teatro edukacijų programos sukūrimas ir mokomosios medžiagos paruošimas 31,99 0
222 VšĮ „Bendra mintis“ „Senjorai iš naujo atranda Vilnių“ 30,99 0
223 Asociacija Tautos namų santara Nacionalinės koncertų salės – Tautos namų projekto pristatymas visuomenei 30,66 0
224 VšĮ „Oranžiniai sparnai“ Jaunimo lūpomis – Lietuvos istorija atgyja 18,34 0
225 VšĮ „Darbininkai“ Rež. Dainiaus Gavenonio spektaklio LAISVĖ pagal Martin Bellemare pjesę skaitmenizavimas 49,33 2000
226 VšĮ „Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras“ Skulptūros ir vitražo centro veiklos skaitmenizacija 48 2000
227 VšĮ Galerija „Meno niša“ Galerijos „Meno niša“ menininkų parodų ir kūrinių skaitmenizavimas 44 0
228 Asociacija „Miesto kvartalas“ Skaitmeninio meninio turinio ir elektroninės platformos sukūrimas kultūros projektui „Vakarienės turas“ 40 0
229 VšĮ „Modus Fortis“ Renginio skaitmenizavimas 36,66 0
230 Asociacija ,,Antakalniečių bendruomenė“ Renginių vaizdo įrašų parengimas ir perkėlimas į virtualią erdvę 34 0
231 Asociacija Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ „Fotomontažas – knyga, gamta ir aš“ 31,34 0
232 VšĮ „Kūrybos ir inovacijų laboratorija“ Papildytos realybės audiogidas 30,34 0
VšĮ „Kūrybos vertikalės“ „Vilnius 365/365“ NEVERTINAMA
233 Labdaros ir paramos fondas Vilniaus kultūros paramos fondas Sakralinės muzikos festivalis „Magnificat“ 54,33 5000
234 Labdaros ir paramos fondas Vilniaus kultūros paramos fondas „Laisvę puoselėti, sąmoningumą vystyti, savitumą stiprinti“ 51,33 4500
235 VšĮ „Wilenka“ Jubiliejinis koncertas „Wilenka 50“ 50,65 4500
236 Asociacija Lietuvos lenkų sąjunga „Pergalė#102“ 50,32 4500
237 VšĮ „Slavų tradicinės muzikos mokykla“ XIX tarptautinis menų festivalis „Stačiatikių Kalėdos Lietuvoje“ 48,99 3500
238 Labdaros ir paramos fondas Vilniaus kultūros paramos fondas Lietuvos lenkų kultūros forumas 48,33 3500
239 Asociacija Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „Wilia“ Naujametinis koncertas „Polonezo ir mazurkos ritmais“ 48 3500
240 Asociacija Lietuvos romų bendruomenė Romų kultūros festivalis „Gypsy Fest 2022“ 46,66 3000
241 Asociacija „Draugystės ritmu“ „Vasara su draugyste“ 46,34 3000
242 Asociacija Gudų kultūros draugija Lietuvoje III festivalis „Senoji Baltarusija“ 46,34 3000
243 VšĮ „Romų visuomenės centras“ „Amaro šukaripen / Mūsų grožis: pozityvaus Vilniaus romų bendruomenės įvaizdžio kūrimas“ 46,33 3000
244 Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“ Kūrybinės medžio dirbtuvės vaikams „Pasidaryk žaislą“ 45,67 2000
245 Asociacija „Vilniaus rusų folkloro centras“ Lietuvos karaimų metams: world music kūrinio „Buvo tokia diena“ karaimų liaudies muzikos temomis pristatymas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 44,33 2000
246 VšĮ „Slavų tradicinės muzikos mokykla“ Metodinio repertuaro rinkinio su CD „Baltarusių tradicinės dainos Lietuvoje“ leidyba 43,66 2000
247 Baltijos regiono romių asociacija Ciklas „Romų menininkai“. Romų menininkės Ornellos Rudevich (LV) paroda 43,34 2000
248 Asociacija „Vilniaus rusų folkloro centras“ XII tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėja 42,67 2000
249 Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „Wilia“ Lenkijos kalniečių liaudies kultūros pažinimas 42 2000
250 VšĮ „Polska Scena Muzyczna na Litwie“ Lenkiškos muzikos vasaros akademija Lietuvoje 42 2000
251 Baltijos regiono romių asociacija Edukacinis projektas „Pažink romų kultūrą per muziką“ 42 2000
252 Asociacija Lietuvos lenkų sąjunga Lietuvos lenkų bendruomenės kalėdinis susitikimas 41,33 2000
253 VšĮ „Menopolis“ „Istorija per muziką“ 41 2000
254 Asociacija Gudų kultūros draugija Lietuvoje P. Skorinos spausdinimo išradimas Vilniuje – LDK Reformacijos pradžia (GKDL kelionė P. Skorinos knygų pėdsakais) 38,34 0
255 Asociacija Graikų bendruomenė Lietuvoje „Pontos“ Tęstinis graikų kultūros renginių ciklas Lietuvoje – „Šiaurės Atėnai: Rytų ir Vakarų kultūrų dialogas“ 38 0
256 Asociacija Graikų bendruomenė Lietuvoje „Pontos“ „Tautybių integravimas į pilietinę visuomėnę. Graikų bendruomenei Lietuvoje“ 34,66 0
257 VšĮ „Modus Fortis“ Serge Gandžumian unikali mados kolekcija, inspiruota senosios armėnų kultūros ir ankstyvosios krikščionybės simbolikos 29,67 0
258 VšĮ „Institutio Media“ Vilniaus menininkų paroda „Ars Electronica Vilnius Garden“ Lince 50,99 4500
259 VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras Vilniaus šokio organizacijų ir profesionalų pristatymas ir dalyvavimas tarptautinėje šokio bienalėje „Tanzmesse NRW“ 50,66 4500
260 VšĮ Urbanistinio šokio teatras „Low Air“ Lietuvos šokio sklaida užsienyje – Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ dalyvavimas ir pristatymas „Internationale Tanzmesse NRW“ šokio mugėje Vokietijoje 48,34 3500
261 VšĮ Dailininkų sąjungos galerija „Who’s shot the silence: Lietuvos vizualaus meno sklaida Vokietijoje“ 47,33 3000
262 VšĮ Šokio teatras „Dansema“ Šiuolaikinio šokio spektakliai vaikams 47,01 3000
263 VšĮ Galerija „Meno niša“ Vilniaus menininkų pristatymas meno mugėje „Positions” 43,32 2000
264 VšĮ „Teatro istorijos“ ,,Teatro istorijų“ spektaklių sklaida tarptautiniuose scenos menų festivaliuose užsienyje 39 0
265 VšĮ „Arkos dailės galerija“ Lietuvos menininkų pristatymas Berlyne 38,01 0
266 Asociacija Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga „Lietuviškas Videospritz“: Vilniaus video menininkų pristatymas „Trieste Contemporanea“ menų centre Italijoje 37,5 0
267 VšĮ „Dainuojanti lapė“ Grupės „Solo Ansamblis“ kūrybinės veiklos pristatymas užsienyje 35,66 0
268 VšĮ „Tavaip“ Dalyvavimas kultūros ir kūrybinių industrijų festivalyje „Creativity and Art for Change“ Kigalyje, Ruandoje 32,66 0
269 VšĮ „Vilniaus Keistuolių teatras“ Keistuolių teatro kūrybinės veiklos ir spektaklio pristatymas Estijos publikai ir lietuvių bendruomenei 32,34 0
270 Labdaros ir paramos fondas Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso paramos fondas Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso laureatų koncertas Tel Avive 31,66 0
271 Asociacija Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninė organizacija „Sugrįžus“ Šokių kolektyvo „Sugrįžus“ dalyvavimas XVI Pasaulio Lietuvių Šokių šventėje Filadelfijoje 27,67 0
272 VšĮ „Meno idėjos“ Edukacinė programa: diskusijos, kūrybinės dirbtuvės ir pranešimas Cornell universitete 25 0
Bendroji suma: 466 426 Eur